Don Carlo

Giuseppe Verdi

Don Carlo

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
19. 10. 2018 20. 10. 2018

Don Carlo, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších patriotických opusoch.
Skladateľ opúšťa zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 40 minút s dvoma predstávkami

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

Inscenačný tím

Obsadenie

Filipo II Peter Mikuláš (ako hosť) Jozef Benci (ako hosť)
Veľký inkvizítor Jozef Benci (ako hosť) Ján Galla (ako hosť) Gustáv Beláček (ako hosť)
Mních (Zjavenie Karola V.) Gustáv Beláček (ako hosť) Ján Galla (ako hosť)
Tebaldo / Anjelský hlas Adriana Banásová Miriam Garajová
Kráľovský posol Martin Gyimesi (ako hosť) Jozef Kundlák