Tosca

Giacomo Puccini

Tosca

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 hod.   (vsup voľný)

nová budova SND, Sála opery a baletu
2. 6. 2018 3. 6. 2018

Giacomo Puccini je autorom, ktorý krutý svet násilia, nenávisti a sebeckých vášní, ale i svet lásky až za hrob zobrazuje s nevšednou dramaturgickou rafinovanosťou. Jeho svet nie je svetom veľkej politiky ani romantických ideálov oslobodenia človeka. Je to svet psychologickej drobnokresby, zložitý svet vzájomných vzťahov malých i veľkých ľudských príbehov. V opere Toscasa spevácka hviezda Floria Tosca dostáva pre nepriaznivé okolnosti do rúk sadistického šéfa tajnej polície baróna Scarpiu. Ten za oslobodenie jej milého, maliara Cavaradossiho, žiada maximálnu cenu – jej česť. Puccini tento vypätý dramatický konflikt zobrazuje strhujúcim hudobným jazykom, ktorý svojou emocionalitou a melodickou krásou dobýja srdcia divákov na celom svete už viac ako sto rokov.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút s dvoma prestávkami

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr (ako hosť)
Zbormajster Ladislav Kaprinay