Figarova svadba

Wolfgang Amadeus Mozart

Figarova svadba

opera

Komická opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
13. 6. 2020 15. 6. 2020
Beaumarchaisova politicky výbušná hra o drzom barbierovi, ktorý trvá na tom, že si je rovný s každým bez ohľadu na spoločenské postavenie či majetok, poznačila epochu osvietenstva a do značnej miery prispela k atmosfére, ktorá neskôr vyhnala revolučné davy na barikády veľkej Francúzskej revolúcie. Mozarta hra zaujala skôr nespočetným množstvom zápletiek a viacznačných komických situácií než politickým podtextom. Dielo sa priam hemží intrigami, zábavnými nedorozumeniami, malými i veľkými hrdinstvami „malých i veľkých ľudí“, ale i trpkými skúsenosťami bezohľadných záletníkov. Lebo Mozarta už nenadchli neživotné bytosti archaických bohov a bôžikov zatuchnutej opery serie, ale vzrušovalo ho zobrazovanie charakterov bežných ľudí, akých stretával v meste, na trhu, v divadle, krčme či priamo na dvore urodzených a veľkomožných.
 
Mozartovský repertoár je pôdou, na ktorej neraz vyrastú nádejné mladé spevácke a herecké talenty – a tie dostanú príležitosť aj v novom bratislavskom naštudovaní. Režisérom predstavenia bude výrazná osobnosť českej opernej réžie Jiří Heřman, hudobné naštudovanie pripraví Ondrej Olos.
 
Mnohí diváci radi využívajú premiéru ako príležitosť veľkolepého večera – najmä dámy si rady obliekajú dlhé večerné róby, alebo častejšie malé čierne, tzv. koktejlky.
 
"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."