Choreografický ateliér - RAVEL

Maurice RavelReona SatoAdrian Ducin

Choreografický ateliér - RAVEL

balet

historická budova SND

Spoločným menovateľom večera mladých choreografov Reony Sato a Adriana Ducina je jeden z hlavných predstaviteľov hudobného impresionizmu Maurice Ravel, autor baletu Dafnis a Chloé a Bolero. Ich inscenovanie je už vyše sto rokov výzvou pre mnohých významných svetových choreografov na čele s Michailom Fokinom či Mauriceom Béjartom, ktorí vytvorili z Ravelových diel baletné klenoty 20. storočia. Dva známe Ravelove balety doplní komorné dielo Adriana Ducina Mare na hudbu Ravelovho Klavírneho koncertu G dur. Zámerom dvoch tvorcov z najmladšej choreografickej generácie, absolventov choreografie  na VŠMU, je inscenovať  Ravelove diela v novom  tvare,  na základe vlastnej tanečnej poetiky a  tanečného rukopisu. 

Maurice Ravel, Reona Sato
DAFNIS A CHLOÉ


Príbeh detstva, dospievania a lásky Dafnisa a Chloé, inšpirovaný jednou z najkrajších zachovaných starovekých bájí, posúva autorka do súčasnosti. Jej hrdinovia sú deťmi tejto doby so všetkými vymoženosťami a zároveň odcudzeniami. Sledujeme ich spoločnú cestu svetom detstva, nevinnosti, hier, úskaliami dospievania, úspechmi i rozčarovaniami, dospelosťou. Inscenácia predstaviteľky najmladšej choreografickej generácie je tanečnou sondou do myslenia súčasných mladých ľudí a neľahkej cesty hľadania si svojho miesta v spoločnosti.

Maurice Ravel, Adrian Ducin
BOLERO


Každá spoločnosť sa riadi vlastnými pravidlami a zákonmi. V každej dobe sa objavia myslitelia, originálne a vizionárske osobnosti, ktoré svojimi ideami predbehnú svoju generáciu. Mnohí sú nepochopení a odvrhovaní,  ich význam spoločnosť ocení až oveľa neskôr. História sa donekonečna opakuje a ľudstvo sa nevie poučiť zo svojich chýb. Čo sa musí stať, koľko generácií sa musí vymeniť, aby sa svet začal meniť k lepšiemu?  
Bolero - nadčasová a neobyčajná skladba, vytvorená donekonečna sa opakujúcim motívom, sa  začína v pianissime a končí vo fortissime ako najdlhšie plynulé crescendo v dejinách hudby. Svetová premiéra sa konala 22. novembra 1928 v Opéra de Paris v choreografii Bronislavy Nižinskej a odvtedy sa zaraďuje k vrcholným svetovým baletným dielam.  
Maurice Ravel, Adrian Ducin
MARE


Anglické slovo mare znamená „ženský zlý duch“, ktorý leží na hrudi spiaceho človeka a dusí ho. Aj iné kultúry mali vlastné verzie anglického slova „mare“. Mnohé opisovali zlých duchov, démonov alebo škriatkov, ktorí  počas spania hniezdia na hrudníkoch ľudí a prinášajú zlé sny. U nás je známy pojem „nočná mora“.  
Podľa Sigmunda Freuda je náš sen je iniciovaný inštinktívnymi, najmä sexuálnymi prianiami, nevyriešenými problémami či nedávnymi zážitkami, ktoré sa presunuli do nášho podvedomia. V našich snoch sa stávajú zamaskovaným pokusom o realizáciu nesplneného priania. Inšpiráciou k vzniku Mare bol Ravelov klavírny koncert, ktorý v roku 1932  vzbudil senzáciu a dodnes je ukážkou klavírnej virtuozity, brilancie a zvukovej farebnosti, vychádazajúc z  Ravelových vynikajúcich inštrumentačných schopností. 

Dafnis a Chloé
Hudba: Maurice Ravel / Klavírny koncert G dur
Libreto: Reona Sato
Choreografia a réžia: Reona Sato
Hudobné naštudovanie: Vinicius Kattah
Dirigent: Vinicius Kattah Marián Lejava
Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: Karolína Kamenská

Bolero
Hudba: Maurice Ravel
Libreto: Adrian Ducin
Choreografia a réžia: Adrian Ducin
Hudobné naštudovanie, dirigent: Dušan Štefánek
 
Mare
Hudba: Maurice Ravel /Klavírny koncert G dur
Libreto: Adrian Ducin
Choreografia a réžia: Adrian Ducin
Hudobné naštudovanie, dirigent: Dušan Štefánek

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."