Ilúzie

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

činohra

Horko-smiešna komorná dráma o intímnom vesmíre dvoch manželských párov

nová budova SND, Štúdio
23. 1. 2014 24. 1. 2014

Plán predstavení

Piatok 10. 12. 2021
19:00 h 20:30 h
V predaji

Ivan Vyrypajev sa vo svojej horko-smiešnej komornej dráme Ilúzie snaží rozlúsknuť oriešok, v ktorom sa skrýva intímny vesmír dvoch manželských párov. Na sklonku života bilancujú, komentujú, spovedajú sa jeden druhému a najavo vychádza nejedno prekvapenie... Vynára sa viacero otázok. Má láska zmysel, iba keď je obojstranná? Je opakom ilúzie lož alebo pravda? Čo vlastne predstavuje esenciu našich reálnych životov a vzťahov? Prežité, chcené, obetované alebo ukryté v duši ako tajomstvo pravého poznania a premeškaných príležitostí? Potrebujeme pevný bod v chaose premenlivosti a hodnotových neistôt? Irónia strieda dramatické výpovede, dynamický sled adresných monológov osvetľuje vecnosť originálneho rozprávania príbehov.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."


 

 

 
 

Inscenačný tím

Obsadenie