Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

Roman Polák

Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

činohra

Inscenácia o očistnej sile divadla.
(voľne na motívy I. Bergmana)

nová budova SND, Sála činohry
6. 6. 2020 7. 6. 2020

Plán predstavení

Sobota 6. 6. 2020
19:00 h 19:00 h
Avizované
Nedeľa 7. 6. 2020
19:00 h 19:00 h
Avizované
Ingmar Bergman patrí k najvýznamnejším divadelným a filmovým režisérom dvadsiateho storočia. Hra, ktorá vychádza nielen z jeho vlastných spomienok a scenárov, ale aj zo spomienok jeho spolupracovníkov, ho zachytáva pri režírovaní divadelnej inscenácie. Príbeh sa dotýka samotnej podstaty umeleckej práce a divadla, podstaty povolania režiséra, ktorý sa vymetaním vlastných démonov snaží pomenovať démonov celej spoločnosti. V hre, ktorá je ďalším príspevkom činohry k oslave storočnice SND, sa prelínajú režisérove osobné problémy s rodičmi, partnerkami a spolupracovníkmi a problémy umeleckej práce pri tvorbe divadelného diela. Dokáže nás divadlo očistiť?

Inscenačný tím

Obsadenie

INGMAROVA MATKA Zdena Studenková
INGMAROV OTEC Jozef Vajda
PRIATEĽKA STAREJ MATKY Zuzana Kocúriková
STARÝ REŽISÉR Dušan Jamrich