tRIP

Radosław Paczocha

tRIP

činohra

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste.

nová budova SND, Modrý salón
9. 10. 2018

Hra poľského dramatika Radosława Paczochu v réžii Adriany Totikovej je miestami mrazivý a miestami odstrašujúci „portrét“ ťažko uchopiteľnej esencie malomeštiactva, ktoré aj dnes, v 21. storočí, vháňa mladých ľudí, rozleptaných nudou, demoralizovaných nečinnosťou, zmätených (zdanlivou) slobodou a frustrovaných priepastným rozdielom medzi propagovanými a ponúkanými možnosťami a zažívanou skutočnosťou, do víru zúfalých činov a nihilistickej špirály vedúcej nadol. Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste – či skôr v zlom „stave“ a za zlých okolností, pretože čas a miesto je vždy to isté: sobota (ako každá iná), bar (ako milióny podobných po celom svete). Generačná výpoveď, pod ktorú sa dobrovoľne nepodpíše žiaden príslušník generácie, o ktorej vypovedá – pretože je až príliš pravdivá, bolestivo presná a brutálna.

Inscenácia tRIP vznikla ako koprodukčná spolupráca Juria production a Činohry SND v rámci línie dobrodružnej dramaturgie.

Predstavenie obsahuje expresívne výrazy.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

Inscenačný tím

Dramaturgia Michal Baláž
Pohybová spolupráca Elena Spaskov (ako hosť)

Obsadenie

Mastodont Daniel Žulčák (ako hosť)
Lišajník Michal Režný (ako hosť)
Macík Andrej Šoltés (ako hosť)
Justína Elena Spaskov (ako hosť)