Rigoletto

Giuseppe Verdi

Rigoletto

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Dramaturgický úvod pred predstavením  (vstup voľný)

nová budova SND, Sála opery a baletu
4. 10. 2013 5. 10. 2013

Jedno z najznámejších diel veľkého talianskeho majstra nemusíme nášmu divákovi predstavovať. Hugova dráma Kráľ sa zabáva je pre Verdiho skutočným námetom na zobrazenie veľkých vášní, spoločenskej kritiky a nežnej otcovskej lásky. Hlavný hrdina, dvorný šašo alias pánsky prisluhovač Rigoletto, je postavený pred dilemu; prežiť za každú cenu bez finančnej ujmy v nemravnom prostredí, nehľadieť na dôsledky vlastného prisluhovačstva, alebo sa postaviť na odpor, ako to dokázal gróf Monterone? Lebo v živote sa za každý čin platí, a to niekedy veľmi draho, stratou najväčšieho pokladu – v tomto príbehu – milovanej dcéry Gildy.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 45 minút  s dvoma prestávkami

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

 

Inscenačný tím