Hoffmannove poviedky

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

opera

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom vo francúzskom jazyku

Dramaturgický úvod pred predstavením  (vstup voľný)

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
14. 6. 2019 15. 6. 2019

Francúzska operná literatúra obdobia romantizmu disponuje veľmi rôznorodými dielami, jedna opera z jej portfólia je však obzvlášť tajuplná. Jacques Offenbach skomponoval počas svojho plodného života 99 operiet, ale len jednu jedinú operu v pravom zmysle slova. Hoffmannove poviedky sú záhadnou spoveďou básnika Hoffmanna, ktorý spomína na svoje lásky vo fantazijných súvislostiach. Ako obyčajný smrteľník svoju minulosť prerába, prikrášľuje, deformuje, ale predovšetkým o nej sníva, idealizuje ju a opája sa krásou svojich troch múz – Antonie, Olympie a Giulietty. Ako to v živote býva, realita je podstatne krutejšia ako fantázia a prebudenie trpkejšie ako sen.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 15 minút s dvoma prestávkami

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Tomáš Brauner
Zbormajster Pavel Procházka
Videoprojekcie Martin Kákoš
Choreografia Jaroslav Moravčík
Dramaturg Martin Bendik