Labutie jazero

Piotr Iľjič ČajkovskijMarius PetipaLev I. Ivanov

Labutie jazero

balet

Klasický balet v troch dejstvách

nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Piatok 4. 2. 2022
19:00 h 22:00 h
V predaji
Sobota 26. 2. 2022
19:00 h 22:00 h
V predaji
Sobota 2. 4. 2022
19:00 h 22:00 h
Avizované

Fenomenálne dielo Piotra I. Čajkovského, Mariusa Petipu a Leva Ivanova je nesporne najznámejším titulom baletného repertoáru. Romantický príbeh princa Siegfrieda a krásnej princeznej Odetty zakliatej do podoby labute predstavuje základný kameň klasickej ruskej baletnej školy a vyše stotridsať rokov patrí k najúspešnejším titulom svetových divadiel. Podmaňujúca hudba, silná dramaturgická línia s romantickým príbehom súboja lásky a zla sú ustavičnou výzvou pre choreografov zvučných mien, z pohľadu technickej náročnosti je toto dielo meradlom úrovne každého baletného súboru.

Spoluúčinkujú žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a orchester Opery SND.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s dvoma prestávkami

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

Inscenačný tím

Obsadenie