Plášť / Gianni Schicchi

Giacomo Puccini

Plášť / Gianni Schicchi

opera

Dve operné jednoaktovky v talianskom jazyku.

historická budova SND
17. 2. 2017 19. 2. 2017

Jednoaktové opery sa neraz ocitajú až „v druhom slede“ nášho záujmu. Veď menší časový pôdorys, ktorý majú k dispozícii, sa môže stať dôvodom, že v diele sa nerozohrá dramatický príbeh závažnejšieho rozsahu a posolstva. A navyše: kratšie opery treba navzájom spájať, aby spolu vytvorili celý operný večer. Pucciniho dve jednoaktovky však zaručujú osviežujúci žánrový kontrast medzi týmito dielami: veď ak nás prvé z nich, Plášť, uvádza do sveta chudobných lodníkov na parížskej Seine a rozohráva tragický príbeh surovej vraždy zo žiarlivosti, druhé, Gianni Schicchi, je komickým príbehom o zomierajúcom zámožnom pánovi, okolo ktorého sa roztočí vír dedičstva lakomých príbuzných.

Pôvodná inscenácia Triptych (Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi) vznikla v koprodukcii s Operou Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny s jednou prestávkou

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.


Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr (ako hosť)
Réžia Roman Polák
Zbormajster Pavel Procházka