Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

Roman Polák

Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

činohra

Inscenácia o očistnej sile divadla.
(voľne na motívy I. Bergmana)

nová budova SND, Sála činohry
Ingmar Bergman patrí k najvýznamnejším a najvplyvnejším divadelným a filmovým režisérom dvadsiateho storočia. Hra, ktorá vychádza nielen z jeho vlastných spomienok a scenárov, ale aj zo spomienok jeho spolupracovníkov, ho zachytáva pri režírovaní divadelnej inscenácie. Príbeh sa dotýka samotnej podstaty umeleckej práce a divadla, podstaty povolania režiséra, ktorý sa vymetaním vlastných démonov snaží pomenovať démonov celej spoločnosti. V hre, ktorá je ďalším príspevkom činohry k oslave storočnice SND, sa prelínajú režisérove osobné problémy s rodičmi, partnerkami a spolupracovníkmi a problémy umeleckej práce pri tvorbe divadelného diela. Dokáže nás divadlo očistiť?
 
Mnohí diváci radi využívajú premiéru ako príležitosť veľkolepého večera – najmä dámy si rady obliekajú dlhé večerné róby, alebo častejšie malé čierne, tzv. koktejlky.
 
"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

Dĺžka trvania predstavenia je orientačná, nakoľko ešte neprebehla generálna skúška.

Inscenačný tím

Obsadenie

STARÁ MAMA Ingrid Timková
LINN Rachel Šoltésová (poslucháč VŠMU)
STARÝ REŽISÉR Martin Huba
GUN Romana Ondrejkovičová (poslucháč VŠMU)
OSKAR Filip Šebesta (poslucháč VŠMU) Kristóf Melecsky (poslucháč VŠMU)
INGMAR Peter Kiss (poslucháč VŠMU)