Prorok Štúr a jeho tiene alebo Zjavenie, obetovanie a nanebovstúpenie proroka Ľudovíta a jeho učeníkov

Karol Horák

Prorok Štúr a jeho tiene alebo Zjavenie, obetovanie a nanebovstúpenie proroka Ľudovíta a jeho učeníkov

činohra

Inscenácia o vnútornom napätí slovenského bytia, o konflikte medzi tým, či štát tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.

nová budova SND, Štúdio
8. 6. 2015 9. 6. 2015

Záznam inscenácie je z roku 2015.

Meruôsme roky, revolučný čas (1848 – 1849), ktorý zachvátil Európu. Aj rakúsku monarchiu. Štúr, Hurban i Hodža sa zapojili do revolučného pohybu a organizujú tri bojové výpravy. Sledujeme svojich národných buditeľov v konfrontácii medzi sebou i s Lajosom Kossuthom, vodcom maďarskej revolúcie. A vidíme aj ich rodinný život. Pohľad Adely Ostrolúckej, Márie Pospíšilovej, Aničky Jurkovičovej a Kornélie Kellnerovej Hodžovej na udalosti revolučných rokov, na rodinu a život, ktorý treba žiť aj počas bojových udalostí. Je to pohľad na mužov, ktorí prekročili svoj tieň.

Vidíme dva svety. V tom prvom sa mladí vzdelaní intelektuáli rozhodnú so zbraňou v ruke bojovať za demokraciu a slobodu národa. V tom druhom svete po revolúcii skončia v izolácii, samote, emigrácii a v chorobe. Ako sa dá žiť „normálne“ po tom všetkom? Musí každý mesiáš a jeho nasledovníci zaplatiť tú najvyššiu daň?

Netradičná optika na konflikt niekoľkých ideovo odlišných duchovných a politických koncepcií slovenského romantizmu, ktoré v odlišnej artikulácii trvajú aj dodnes. Inscenácia o vnútornom napätí slovenského bytia, o konflikte medzi tým, či štát tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.

Realizácia záznamu
Réžia Mária Rumanová
Kamera Mária Rumanová, Radka Šišuláková, Michal Fulier, Jaroslav Mackov
Strih Maté Csuport
Zvuk Patrik Pačes
Zvuková postprodukcia Patrik Pačes
Intercom Anna Rumanová, Maté Csuport
Produkcia Anna Rumanová
Pre Činohru SND vyrobila © filmsomnia v roku 2015

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny a 30 minút s jednou prestávkou

Cena vstupenky na Návštevník Online: 8 €

 

 

Inscenačný tím

Réžia Roman Polák
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy Peter Čanecký
Hudba Vladislav Šarišský (ako hosť)
Pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková

Obsadenie

Ľudovít Štúr Robert Roth
Jozef Miloslav Hurban Tomáš Maštalír
Michal Miloslav Hodža Ľuboš Kostelný
Lajos Kossuth Ján Koleník (ako hosť)
Kornélia Kelnerová-Hodžová Ingrid Timková
Anička Jurkovičová Ivana Kuxová
Adela Ostrolúcka Dominika Kavaschová
Mária Pospíšilová Dominika Žiaranová (ako hosť)
Bedřich Bloudek Ján Gallovič
Bernard Janeček Branislav Bystriansky
František Zach Štefan Bučko
Klavirista Vladislav Šarišský (ako hosť)