Zuzanka Hraškovie/ Dido a Aeneas

Jozef GrešákHenry Purcell

Zuzanka Hraškovie/ Dido a Aeneas

opera

Záverečné predstavenia prvého ročníka Operného štúdia Opery SND.

nová budova SND, Štúdio
9. 10. 2021 10. 10. 2021

ZUZANKA HRAŠKOVIE
Výber titulu sa viaže na výročie 100. úmrtia slovenského básnického velikána       
P. O. Hviezdoslava. V tomto diele sa stretávajú pri vzájomnej spolupráci členovia súboru Opery a Činohry SND. 

Jozef Grešák sa podujal zhudobniť básnický text známej slovenskej balady P. O. Hviezdoslava. Tento skvost klasickej slovenskej poézie tvorí ideálny podklad pre hudobno-scénické spracovanie s dostatočným akcentom na situáciu, v rovine epicko-naratívnej prenikavo graduje napätie s dramatickým vyvrcholením, nesie výraznú etickú myšlienku a stavebne sa priam núka na operné spracovanie. Dielo možno uvádzať koncertne i scénicky, s jedným, dvomi alebo piatimi spevákmi. Vo variante, ktorý sme zvolili, môžu byť postavy kombinované a ich party upravené pre herecko-spevácke predvedenie.

Z obsahového hľadiska je to príbeh dotýkajúci sa témy psychického a fyzického týrania, ktorá sa končí tragicky. Dej, odohrávajúci sa vo vidieckom prostredí, sa zameriava na malú Zuzanku, ktorú trápi macocha. Dievčatko je ustavične osočované a bité. Útechu nenachádza ani u otca, ani u totčičky, iba na cintoríne pri matkinom hrobe. Keď sa odtiaľ vracia domov, zastaví sa pri potoku, nešťastnou náhodou spadne do vody a utopí sa. Vo večnom spojení s matkou nachádza vytúžený pokoj. 

Réžia/dramaturgia: Marek Mokoš
Scénografia: Barbora Šajgalíková
Videoart Samuel Spišák, Marek Moučka
Hudobné naštudovanie/dirigent: Dušan Štefánek
Klavír: Andrea Bálešová

DIDO A AENEAS
Pre prvý ročník Operného štúdia SND si iniciátori zvolili motto „Barok ako čas zrodu opery otvára dvere do Operného štúdia SND“.
Nie je to náhodou. Tvorcovia a poslucháči Operného štúdia SND chcú načerpať čo najviac vedomostí z kolísky opery a na jej základoch ďalej stavať pri vývoji a svojom profesionálnom raste. 

Tento staroveký antický mýtus patrí k nehynúcim ľúbostným príbehom, ktoré inšpirovali celý rad umeleckých diel: rozprávanie o tragickej láske Dido, kráľovnej Kartága, k trójskemu hrdinovi Aeneovi. Tento námet vychádzajúci zo štvrtej knihy Vergiliovho eposu Aeneas sa stal predlohou k viac než stovke operných spracovaní, z ktorých niektoré patria k prelomovým dielam opernej literatúry. Medzi ne sa  nepochybne zaraďuje práve opera významného skladateľa anglického baroka Henryho Purcella, ktorý vďaka svojej schopnosti zachytiť v hudbe tie najjemnejšie záchvevy ľudských emócií, vdýchol nešťastnej Dido nesmrteľnosť. Táto téma nám ponúka otázky, prečo nie je ľuďom daná nesmrteľnosť a aké ťažké je zmieriť sa so stratou milovanej osoby. Za ťažisko dramaturgie hry považujeme jeho silný odkaz sebaobetovania a sebadarovania sa z lásky pre lásku. 

Libreto: Nahum Tate
Réžia/dramaturgia: Marek Mokoš
Scénografia: Barbora Šajgalíková
Videoart Samuel Spišák, Marek Moučka
Hudobné naštudovanie/dirigent: Peter Zajíček
Spoluúčinkuje: Slovenský mládežnícky orchester
Hudba: Henry Purcell
Adaptácia: Margaret Laurie & Thurston Dart

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny s jednou prestávkou
 
Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?
 
 
 
 
 

Obsadenie

Zuzanka Hraškovie
Zuzanka Jana Vondrů
Totčička Andrea Pietrová
Komentátor Matúš Šimko
*
**
***
Dido a Aeneas
Dido alebo Elissa, kráľovná Kartága Jarmila Balážová
Belinda, jej sestra Eva Esterková
Aeneas, trójsky princ Adam Nádler Matúš Šimko
Čarodejnica Andrea Pietrová
Nadprirodzená bytosť Jana Vondrů Eva Esterková