24

Valeria Schulczová a kol.

24

činohra

Príbeh, ktorý je už aj náš

nová budova SND, Štúdio
21. 5. 2022 22. 5. 2022
V súčasnosti je každá hodina dňa neistá. Prináša zmenu, rozdeľuje aj spája. Tekutá realita. Nová realita. Topíme sa v nej, snažíme sa zorientovať, nadýchnuť. Nanovo si definujeme skutočnosť. Objavujeme nepoznaný strach, ale i súcit a silu pomáhať. 24. február navždy zmenil náš svet. Vojna. Krutosť. Solidarita. Ľudskosť. Civilizačný stret. Hodnoty, ktoré chceme brániť. Nádej, ktorú sa snažíme nájsť. Cesta, ktorú musíme prejsť. Obyčajné príbehy. Už sú aj naše.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 25 minút bez prestávky 
Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?

Inscenačný tím