Rukopisy majstrov

Edwaard LiangCraig DavidsonWilliam ForsytheJerome Robbins

Rukopisy majstrov

balet

nová budova SND, Sála opery a baletu
29. 4. 2022 30. 4. 2022

Plán predstavení

Piatok 29. 4. 2022
19:00 h 21:20 h
Avizované
Sobota 30. 4. 2022
19:00 h 21:20 h
Avizované
Utorok 3. 5. 2022
19:00 h 21:20 h
Avizované
Sobota 21. 5. 2022
19:00 h 21:20 h
Avizované
Štvrtok 2. 6. 2022
19:00 h 21:20 h
Avizované

Komponovaný večer s názvom Rukopisy majstrov prináša v slovenskej premiére javiskové diela, ktoré reprezentujú tvorbu štyroch významných svetových choreografov 20. a 21. storočia – Edwaard Liang, Craig Davidson, William Forsythe a Jerome Robbins. Každý z nich disponuje charakteristickým a jedinečným pohybovým slovníkom, rôznym vnímaním tanečníkovho tela a individuálnym prístupom k spracovaniu tanečnej techniky do choreografického textu. Štyri jednodejstvové tanečné kompozície spája technická náročnosť, akcentovanie pohybovej estetiky a poetika, ktorá sa odzrkadľuje najmä v súlade tanca a hudobnej predlohy. Ambíciou programu je obohatiť repertoár o diela svetového moderného baletu, ktoré sú síce pre interpretov veľkou výzvou, no pre publikum lákavou lahôdkou.

MURMURATION
Hudba Ezio Bosso
Choreografia Edwaard Liang
Kostýmy Edwaard Liang
 
ENTROPY
Hudba Nicholas Robert Thayer
Choreografia Craig Davidson
Kostýmy Alana Sargent
Scéna Craig Davidson
 
THE VERTIGINOUS THRILL OF EXACTITUDE
Hudba Franz Schubert
Choreografia William Forsythe
Kostýmy Stephen Galloway
Scéna a svetelný dizajn William Forsythe
 
THE CONCERT (or The Perils of Everybody)
Hudba Fryderyk Chopin
Choreografia Jerome Robbins
Kostýmy Irene Sharaff
Scéna Saul Steinberg
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V zmysle aktuálnych protipandemických opatrení sa môžu na návšteve divadelného predstavenia v SND zúčastniť len osoby KOMPLETNE ZAOČKOVANÉ a tie, ktoré ochorenie covid PREKONALI pred nie viac ako 180 dňami.
Deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiacov, ktoré plánujú navštíviť niektoré z našich predstavení, budú na návštevu divadla v zmysle platnej vyhlášky potrebovať buď Ag test nie starší ako 48 hodín, alebo PCR test nie starší ako 72 hodín.
Deti staršie ako 12 rokov a 2 mesiace musia byť v režime OP zaočkované alebo rovnako ako dospelí preukázať, že ochorenie covid PREKONALI pred nie viac ako 180 dňami.