Bratia Karamazovovci - ONLINE ZÁZNAM

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Bratia Karamazovovci - ONLINE ZÁZNAM

činohra

O otcoch a synoch, o bratoch a vášňach! Dramatizácia ruského klasického románu je dôležitým posolstvom i úvahou nad morálnymi postojmi a najmä nad zodpovednosťou človeka.

Inscenácia získala cenu DOSKY 2013 v kategórii Najlepší kostým (Peter Čanecký).

Návštevník Online
13. 4. 2013 14. 4. 2013

Záznam inscenácie je z roku 2015.

Pokračovaním dramaturgickej línie veľkých prozaických opusov inscenovaných na javisku Činohry SND je dramatizácia románu Fiodora Michajloviča Dostojevského Bratia Karamazovovci. Je to epos, v ktorom autor sám bilancuje vlastné životné postoje a názory náboženské, sociálne, filozofické i duchovné. Vzťahy jednotlivých bratov k hrubému, autoritatívnemu a zhýralému otcovi sú určujúce a definuje ich nielen dedičná genetika a nedostatok lásky v detstve, ale aj vášnivá posadnutosť k tej istej žene či vzájomná nenávisť pre dedičstvo. Rozdielnosť pováh a impulzívnosť konania vedú k otcovražde a následnému obhajovaniu sa na súde. Veľká freska životných príbehov s fascinujúcim psychologickým pozadím a kriminálnou zápletkou je filozofickým podobenstvom o hľadaní Boha a samých seba uprostred vlastného chaosu a nezlomnej vitality.

Inscenácia získala cenu DOSKY 2013 v kategórii Najlepší kostým (Peter Čanecký) a bola nominovaná v kategórii Najlepšia scénografia (Pavel Borák).

Realizácia záznamu
Réžia Mária Rumanová
Kamera Mária Rumanová, Radka Šišuláková, Michal Fulier, Jaroslav Mackov
Strih Maté Csuport
Zvuk Patrik Pačes
Zvuková postprodukcia Patrik Pačes
Intercom Anna Rumanová, Maté Csuport
Produkcia Anna Rumanová
Pre Činohru SND vyrobila © filmsomnia v roku 2015
 
Dĺžka predstavenia: 4 hodiny s jednou prestávkou

Cena vstupenky na Návštevník Online: 8 €

Inscenačný tím

Obsadenie

Karamazov Dušan Jamrich
Miťa Karamazov Milan Ondrík
Ivan Karamazov Tomáš Maštalír
Aľoša Karamazov Alexander Bárta
Katerina Ivanovna Zuzana Fialová
Chochlakovová Jana Oľhová
Rakitin Ján Koleník (ako hosť)
Zosima Ivan Romančík (ako hosť)
Maria Kondratievna Gabriela Dzuríková
Ferapont Tomáš Vravník (ako hosť)
Feťukovič Peter Brajerčík (ako hosť)
Ipolit Kirrilovič Ján Gallovič
Samsonov, Otec Kateriny, Opilec Oldo Hlaváček (ako hosť)
Otec Paisij Štefan Bučko
Sofia Monika Šagátová (ako hosť)
Smradľavá Jana Kovalčiková
Adelaide, Prostitútka, Feňa Jana Labajová (ako hosť) Barbora Drozdová (ako hosť)
Mnísi Ján Gallovič Peter Brajerčík (ako hosť) Adam Jančina (ako hosť) Karol Tóth Matej Marušin (ako hosť) Pavol Šimun (ako hosť)
Opilci, žobráci, dav Ján Gallovič Peter Brajerčík (ako hosť) Oldo Hlaváček (ako hosť) Vladimír Obšil Štefan Bučko Tomáš Vravník (ako hosť) Adam Jančina (ako hosť) Karol Tóth Matej Marušin (ako hosť) Pavol Šimun (ako hosť)
Husle Daniel Herich (ako hosť)
Violončelo Ján Vajčovec (ako hosť)
Akordeón František Kubiš (ako hosť)