Komorný koncert - ENSEMBLE VARIETAS

Komorný koncert - ENSEMBLE VARIETAS

opera

Martinů, Mozart, J. Novák

nová budova SND, Operný salón SND

Cyklus Komorné koncerty SND vznikol z iniciatívy viacerých členov orchestra Opery SND. Ich spoločnou ambíciou je, popri rozsiahlom opernom a baletnom repertoári, venovať sa aj komornej hudbe pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie. Počiatočný inštrumentálny charakter podujatí sa neskôr rozšíril aj na komorné piesňové recitály sólistov Opery SND. Charakteristickým spoločným znakom jednotlivých koncertov je aj účasť členov Činohry SND, ktorí v programe účinkujú s krátkym literárnym vstupom.

Komorný súbor Ensemble Varietas, ktorý tvoria prví hráči orchestra opery SND, na aprílovom koncerte uvedie nevšedný program z diel Wolfganga Amadea Mozarta, Bohuslava Martinů a Jana Nováka. Spoločným znakom všetkých troch diel je originálna kombinácia dychových a sláčikových nástrojov. Člen Činohry SND Roman Poláčik prednesie básne Jaroslava Seiferta a Jána Smreka. 

Program: 

Bohuslav Martinů: Kvarteto pre klarinet, lesný roh, violončelo a malý bubienok

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvarteto F dur pre hoboj, husle, violu a violončelo

Jan Novák: Baletti a 9 pre flautu, hoboj, lesný roh, klarinet, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas

Jaroslav Seifert: Divertimento

Ján Smrek: Proti noci (výber z básnickej zbierky)  

E-BULLETIN