Janko Borodáč (1892 - 1964)

Stál pri kolíske slovenského profesionálneho divadla
 
Výstava je venovaná zakladateľovi slovenského profesionálneho divadla Jankovi Borodáčovi, ktorý sa významne podieľal na formovaní slovenského divadelníctva ako herec, režisér, pedagóg i divadelný riaditeľ.
Dátum od: 
18.3.2019
Dátum do: 
5.4.2019
Miesto výstavy: 
Výstavná sieň, foyer, strana Činohry