Jaroslav Jelenek - Charlie

“Čaplinovky” Jara Jeleneka

Pri príležitosti svetovej premiéry pôvodnej baletnej inscenácie Tulák Chaplin – pocta géniovi, ktorú 15. marca 2019 predstavia v Balete SND skladateľ Carl Davis, choreograf Daniel de Andrade a scénograf Mark Bailey, sa koná vernisáž obrazov Jara Jeleneka s názvom Charlie. Inšpiráciou bol fenomenálny herec, režisér, skladateľ a komik Charlie Chaplin. Jeho typické črty – humor a ľudskosť – sú dominantným motívom nielen vystavených obrazov, ale aj celej Jelenekovej maliarskej tvorby. Obrázky vytvorené kombinovanou technikou sú mozaikou smutno-smiešnych epizód z nášho života, bežných aj bizarných postáv a prostredí, ktoré spája s fotografiami Chaplina ako pozorovateľa či hlavného aktéra.

Jaro Jelenek vníma svoju novú výstavu ako poctu výnimočnému umelcovi, ktorého tvorbu sleduje od detstva. „Som rád, že môžem byť súčasťou tejto významnej premiéry. Vďaka nej som sa vrátil v spomienkach do detstva, do bratislavského kina Čas, kde sme ako deti v 50. rokoch zažívali neskutočné veci pri sledovaní ,Čaplinoviek‘.“

Jaro Jelenek (1946, Bratislava)

Jaroslav Jelenek študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe a kresbe, využíva kombinované techniky a asambláže. Dominantou jeho malieb je figúra, zámerne štylizovaná, oprostená od detailov. Zásadným motívom v jeho maliarskej tvorbe je humor, ktorý dosahuje nielen vtipnou deformáciou postáv, ale aj osadením ich do rôznych, viac-menej bežných a zároveň bizarných komorných, zväčša plošných prostredí. Dôraz kladie na kolor, jeho obrazy sú veselé, optimistické a pozitívne naladené. Vystavoval v Bratislave, Prahe, Brne, Mníchove, v St. Pöltene a zrejme vďaka cielenej a hravej teatralite výjavov si jeho tvorba často nachádza cestu do divadelných priestorov, ako je Štúdio S, Divadlo Bolka Polívky, divadlo Nová scéna, Slovenské národné divadlo a napokon Malá scéna. Autor čerpá inšpiráciu priamo zo života, vychádza z vlastných zážitkov a zo zážitkov svojho okolia, priateľov, známych. Koncentruje sa prevažne na figurálne kompozície. Figúry majú svoj výraz, spravidla smrteľne vážny, ale aj ironicky vyškerený, nájdu sa urazené aj prekvapené, skrátka vyjadrujú pocity až primitívne otvorenou formou. Umelec tak respondenta privádza nielen k smiechu, ale aj do rozpakov z priamočiareho zobrazovania zažitej reality, ktorá má niekoľko významových rovín. Hoci ide na prvý pohľad o jednoduchú správu, jej výklad má viac vrstiev, ktorý v konečnom dôsledku vyznieva ironicky, až tragikomicky.

(Barbara Brathová)

Dátum od: 
15.3.2019
Dátum do: 
29.4.2019
Miesto výstavy: 
3NP, foyer, strana Opery a Baletu