Koncertné uvedenie opery Sadko

Opera SND sa neraz prezentovala okrem zaujímavých inscenácií aj početnými koncertmi. Boli to často koncerty operných árií alebo koncerty tematické, zamerané prevažne na sakrálne diela operných skladateľov. Dielo ruského majstra Nikolaja Rimského-Korsakova, rozprávkovú operu Sadko, sa vedenie Opery SND rozhodlo vrátiť na pódium našej prvej scény v koncertnej podobe 16. februára pod taktovkou talentovaného dirigenta Ondreja Olosa.

 

 

Toto dielo inšpirované ruskými bylinami zohralo významnú úlohu v ruskej opernej literatúre. Rimskij-Korsakov patril medzi najaktívnejších členov umeleckej skupiny, ktorá sama seba nazvala Mocnou hŕstkou. Okrem Korsakova patrili k tomuto neformálnemu umeleckému zoskupeniu aj Musorgskij, Balakirev, Borodin a ďalší. Ich cieľom bolo obrodiť ruskú ľudovú (národnú) hudbu, ktorá sa v priebehu 18. a 19. storočia pod vplyvom „poeurópčovania“ Ruska na spôsob Petra Veľkého dostala mimo záujmu snobskej ruskej elity. Rimskij- Korsakov patril v Mocnej hŕstke k hudobne najvzdelanejším skladateľom. Po ukončení svojej námorníckej kariéry sa stal profesorom sanktpeterburského konzervatória, a preto sa okrem vlastnej skladateľskej a pedagogickej činnosti venoval aj úprave diel svojich priateľov, menovite Musorgského, ktorého originálny talent považoval za potrebné uhladiť. Opera Sadko je dielom o víziách malého ruského človeka, ktorý sa vyberie do sveta dokázať svojmu okoliu, že svet sa nekončí za humnami, ale že sa začína tam, kde sú ľudské túžby. Svoju víziu predstavuje prerozprávaním klasického rozprávkového príbehu s metaforickými asociáciami, ktoré ešte umocní ďalšími dramaturgickými plánmi. Za povšimnutie stojí aj hudobný jazyk diela, ktorý je inštrumentálne detailne prepracovaný. Skladateľ v súlade s rozprávkovým námetom ilustruje fantazijné prostredia farebnou, exotizujúcou inštrumentáciou. Varjažského, benátskeho a indického hosťa vykresľuje v súlade so súdobou predstavou o daných krajinách a ich hudobnej kultúre. Veľké obsadenie orchestra a zboru kontrastuje s intímnymi scénami Sadka a Volchovny, čo však z hudobného hľadiska podstatne dynamizuje dielo.

V koncertnom uvedení diela sa na pódiu Opery SND predstaví svetoznámy gruzínsky tenorista Zurab Zurabishvili, ktorý pravidelne vystupuje na popredných operných scénach v Európe. Popri interpretácii dramatických postáv talianskeho repertoáru sa gruzínsky umelec venuje aj dielam klasickej ruskej a francúzskej opernej literatúry. Jeho partnermi budú poprední sólisti našej prvej scény, Peter Mikuláš ako Morský cár, Adriana Kohútková ako Volchovna a Monika Fabianová ako Ľubava. Postavy troch exotických hostí – Varjažského, benátskeho a indického – stvárnia Jozef Benci, Daniel Čapkovič a Ľudovít Ludha. Veríme, že táto nová forma prezentácie klasických operných diel si získa vašu priazeň a sobotný koncert 16. februára 2019 vás obohatí o umelecký zážitok.

pripravil Martin Bendik, dramaturg Opery SND