Krištáľovo čistý soprán

Významného životného jubilea sa v decembri dožíva dlhoročná sólistka Opery SND Jarmila Smyčková (nar. 14. 12. 1929 v Poštornej). Operný spev študovala v Brne u M. Zapletalovej. V rokoch 1953 – 1962 bola členkou zboru a neskôr (1962 – 1966) sólistkou Opery Sliezskeho divadla v Opave. Od roku 1966 nastúpila ako sólistka do Opery SND, kde sa uplatnila najmä v lyrickom koloratúrnom odbore: tam upútala technickou virtuozitou, ale aj Modskvelým citom pre štýlové špecifiká diel jednotlivých období. Spievala Zerbinettu (Ariadna na Naxe, 1966), Rosinu (Barbier zo Sevilly, 1968), Laurettu (Gianni Schicchi, 1968), Gildu (Rigoletto, 1970), Oskara (Maškarný bál, 1970), Marcelinu (Fidelio, 1970), Zuzanku (Figarova svadba, 1971), ale aj Micaelu (Carmen, 1973), Zerlinu (Don Giovanni, 1975), Studenú princeznú (Martin a slnko, 1975), Luciu (Lucia di Lammermoor, 1979), Neddu (Komedianti, 1984) a ďalšie úlohy. Pre Jarmilu Smyčkovú skomponoval Tibor Frešo vo svojej opere Martin a Slnko „krkolomnú áriu“ Studenej princeznej, ktorá sa náročnosťou prirovnáva k árii Kráľovnej noci v Mozartovej Čarovnej flaute. Jarmila Smyčková účinkovala aj v televíznych a rozhlasových záznamoch a spracovaniach opier. Bola skvelou interpretkou piesní. Umelkyňa je stále častou návštevníčkou na predstaveniach a podujatiach Opery SND.