Kultúrny semafor v SND

Milí návštevníci,
 
dovoľte, aby sme vás informovali, že Slovenské národné divadlo sa pri organizácii svojich kultúrnych podujatí riadi aktuálne platnými právnymi predpismi upravujúcimi túto oblasť a tiež Covid automatom a Kultúrnym semaforom, ktorý je priebežne aktualizovaný pre jednotlivé okresy SR.
 
Keďže Bratislava sa momentálne nachádza v červenej fáze (1. stupeň ohrozenia), zostaneme v režime OTP, no kapacitu zredukujeme na 250 divákov v interiéri.
 
V prípade, že by bola Bratislava presunutá do oranžovej fázy „Ostražitosť“, prejdeme do režimu OTP (očkovaní, testovaní, prekonaná choroba). V takom prípade sa návštevy divadla budú môcť zúčastniť len osoby očkované, testované (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test) alebo tie, ktoré ochorenie covid-19 prekonali nie viac než pred 180 dňami. Kapacita predstavení pritom zostane zachovaná – maximálne 500 divákov v interiéri.
 
V zelenej farbe v stupni „Monitoring“, zostávajú naše brány otvorené všetkým návštevníkom, teda kategórii „Základ“ pri maximálnej kapacite 500 divákov na predstavení v interiéri.
 
Pri kúpe vstupeniek majte preto na pamäti, že momentálne platné opatrenia sa v budúcnosti môžu meniť a ovplyvniť to, za akých podmienok sa budete môcť zúčastniť na plánovanom predstavení.
 
V záujme ochrany nás všetkých aj naďalej platí, že naši návštevníci majú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty, pri vstupe do budovy si vydezinfikovať ruky a vzdialenosť menšiu než 2 metre prekračovať len s osobami zo spoločnej domácnosti. Ďakujeme, že aj naďalej chránite seba i ostatných.
 
Napriek všetkým prípadným budúcim obmedzeniam sa tešíme vašej priazni k Slovenskému národnému divadlu a veríme vo vašu skorú návštevu!