Michail Baryšnikov - Tak ako ho nepoznáte

Balet SND uvádza exkluzívne hosťovanie ikony svetového tanca Michaila Baryšnikova. Predstaví sa – historicky po prvý raz na Slovensku – v sólovej inscenácii BRODSKY/BARYSHNIKOV. Dielo je emocionálnou cestou do sveta poézie ruského básnika, nositeľa Nobelovej ceny Josifa Brodského, v réžii Alvisa Hermanisa. 

„Michaila Baryšnikova už v mladosti hlboko zasiahla poézia Brodského, zobrazujúca veľké motívy – život, prírodu, lásku, smrť. Baryšnikov a básnik boli blízkymi priateľmi, obaja začali v 70. rokoch minulého storočia nový život v New Yorku. V inscenácii sa Baryšnikov pokúša prevteliť do Brodského, hlas Baryšnikova sa preplieta s hlasom Brodského z nahrávky. V predstaveniach sa Brodského poézia mení na pohyb. Brodsky/Baryshnikov je hĺbavou meditáciou o živote spisovateľa a jeho odkazu.“Jennifer Krasinski

„Big Words“

www.artforum.com

„Baryšnikovov hlas je krásny. Plný a jemný. A ako ho vnímame od začiatku jeho americkej kariéry, je to herec obrovskej hĺbky. V tomto diele je tiež vynikajúcim mímom – raz flutterovým motýľom, raz hercom kabuki, inokedy mužom v desivom uchopení smrti. Neviem posúdiť jeho prínos k vytvoreniu obrazu ruského básnika Brodského, ale môžem ho s istotou zaradiť do kategórie najväčších umelcov, ktorí dokonale ovládajú svoje majstrovstvo, akými sú Charlie Chaplin, tiež vynikajúci herec, tanečník a mím, Martha Graham, Maria Callas či Lillian Gish. Všetci sa stali vďaka svojmu umeniu nesmrteľní.“

Robert Gottlieb

„Even When He’s Not Dancing, Baryshnikov Steals the Show“

„Skvelý tanečník, akým Baryšnikov vždy bol, tentoraz recituje verše Brodského a jeho verbálny prejav a narábanie s jazykom je tou najpôsobivejšou vecou v tejto inscenácii, aj pre tých, ktorí to nečakali.“

Joan Acocella „A Ghost Story“

www.nybooks.com

pripravila Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND