Ministerka kultúry predĺžila dočasné poverenie Petrovi Kováčovi na vedenie SND

Ministerka kultúry SR Natália Milanová predĺžila dočasné poverenie Petrovi Kováčovi na vedenie Slovenského národného divadla (SND) do výsledku pripravovaného výberového konania, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

 
Zároveň ministerka kultúry Petra Kováča požiadala, aby čo najskôr dočasne poveril niektorého zo zamestnancov vedením Činohry SND. Peter Kováč sa v tomto období musí naplno venovať realizácii opatrení na stabilizáciu súčasnej kritickej ekonomickej situácie SND a vynaložiť všetko úsilie na úhradu finančných záväzkov SND, ktoré má divadlo aj voči svojim divákom za nezrealizované predstavenia počas pandémie koronavírusu od marca tohto roka. Ďalej musí dôsledne dodržiavať záväzné finančné limity určené ministerstvom kultúry a ministerstvom financií.

 
Ministerka Natália Milanová taktiež požiadala Petra Kováča nevstupovať do žiadnych zmluvných záväzkov súvisiacich s premiérami inscenácií všetkých súborov SND. Cieľom je umožniť víťazovi pripravovaného výberového konania čo najskôr uskutočniť svoje koncepčné zámery aj v umeleckej oblasti.