Mladá Európa vpadne do Modrého salóna

Žiaci, študenti, rodičia aj učitelia majú možnosť dotknúť sa vlastných strachov v novej inscenácii Činohry SND, ktorá je súčasťou medzinárodného projektu ETC Young Europe III. Mladá Európa nám vtrhne do Modrého salóna, aby trochu vykoľajila pokojné divadelné vody.

Európska divadelná konvencia (ETC), ktorej je Činohra SND aktívnym členom, sa zameriava na projekty v rámci medzinárodnej divadelnej spolupráce, vzdelávania. Tie prinášajú nové možnosti rozvíjania divadelnej poetiky, ako je využitie digitálnej technológie či nových médií, alebo rozširujú informácie o participatívnom type divadla, alebo sa zameriavajú na konkrétne skupiny akými sú napríklad seniori či mladí.

Práve projekt Young Europe je takpovediac vlajkovou loďou ETC. Cieľom tohto, v poradí tretieho projektu, je na základe výskumu mladých od 11 do 18 rokov vytvoriť inscenácie šité na mladého diváka a jeho témy.

V projekte sa stretne deväť divadiel – Theater Magdeburg, Deutsches Theater Berlin, Staatstheater Braunschweig, Badisches Staatstheater Karlsruhe (Nemecko), De Toneelmakerij (Holandsko), Teatrul National „Marin Sorescu“ Craiova (Rumunsko), Weöres Sándor Színház, Pesti Magyar Színház (Maďarsko) a Slovenské národné divadlo v troch trojiciach. Každá trojica úplne odlišným spôsobom, metódou i prístupom realizuje výslednú inscenáciu. Tak sa vedľa seba pomyselne ocitnú názory širokej skupiny mladých v Európe spolu s ich obavami, strachmi, hnevmi, nespokojnosťou, kladením otázok o tých najpodstatnejších veciach rodinných, politických i ekologických. Inscenácie budú mať naozaj rôznu podobu od „clasroom play“ cez imerzívnu „gameplay“ až po klasické inscenácie v divadelnom priestore obohatené o vzdelávacie prvky. Hrdinom týchto inscenácií bude vždy tínedžer a jeho svet. Činohru SND spolu so svojimi partnermi Pesti Magyar Színház a Badisches Staatstheater Karlsruhe zaujímala najmä identita mladého človeka v našich troch krajinách a jeho vízia budúcnosti. Ako by ju chcel či nechcel vidieť a aké sú naše postretania s neznámym, s ekologickou krízou i s našimi hodnotami, kto sú vzory mladých ľudí, čo ich zaujíma a provokuje. Aký by bol hypoteticky svet bez dospelých? Pod hlavičkou spoločnej témy „Kto som a aká je moja budúcnosť v tejto krajine?“ a s podobne vedeným výskumom cez dotazníky sa zrodili tri texty a tri inscenácie: Plaánéta B autora Stefana Hornbacha, Pred zajtrajškom dramatika a dramaturga Pétra Déresa a Cudzô Alexandry Salmely.

Činohra SND oslovila Alexandru Salmelu, slovenskú autorku žijúcu vo Fínsku, na napísanie našej časti textu v medzinárodnom projekte. Výraznou partnerkou do diskusie o novej hre a režisérkou inscenácie sa stala Júlia Rázusová žijúca v Prešove. A tak sa po rozhovoroch medzi dvoma koncami republiky a vlastne i Európy zrodil text hry Cudzô. Pri jeho tvorbe vychádzala autorka z 300 odpovedí násťročných z dotazníka a z interview so študentmi a ich analýz.

Základná situácia hry sa odohráva po (eko)katastrofe, keď zmizli všetci dospelí. Ako si mladí poradia v tomto novom svete? A čo spravia, ak nejde sieť a nie je možné postovať? Ako ju opraviť? Či je lepšie žiť vo virtuálnom svete alebo v realite? A kto sa stane sprievodcom v novej zemi, kto tým cudzím? Tým všetkým si na tejto putovačke o záchranu siete a spoznávaní samého seba a svojich strachov prejdú hrdinovia hry Cudzô. Herci Braňo Mosný a Monika Potokárová budú hrdinami takejto cesty bez dospelých, hľadačmi nového zmyslu, hráči adrenalínovej „divadelnej roadmovie“. A prekvapením je, čo na konci takejto cesty nájdu.

Netradičný jazyk Alexandry Salmely, inovatívne prvky v réžii Júlie Rázusovej a témy, ktoré riešia mnohí mladí, by mali osloviť práve tú skupinu divákov, pre ktorú máme najmenej inscenácií v repertoári Činohry SND.

Plánovanú premiéru uvedieme v Modrom salóne 10. a 11. októbra 2019. Všetky inscenácie Young Europe III budú môcť spoznať diváci na medzinárodnom Young Europe festivale v Grazi v júni 2020.

Miriam Kičiňová, dramaturgička projektu Young Europe