Navždy nás opustili architekti Peter Bauer a Eduard Šutek, spoluautori novej budovy SND

Vedenie Slovenského národného divadla so zármutkom prijalo správu o úmrtí spoluautora novej budovy Slovenského národného divadla Petra Bauera, ako aj autora interiéru Slovenského národného divadla architekta Eduarda Šuteka, ktorí nás v týchto dňoch navždy opustili.

Projekt novej budovy SND mladých architektov Martina Kusého, Pavla Paňáka a Petra Bauera zvíťazil vo verejnej súťaži v roku 1979 spomedzi 49 projektov. Budova bola otvorená po mnohých peripetiách až v roku 2007 a stala sa domovskou scénou všetkých troch divadelných súborov. 

Architekti si rozdelili koncepciu stavby tak, že Martin Kusý a Pavol Paňák navrhovali sály a Peter Bauer bol zodpovedný za spoločenské priestory/foyer a umelecké diela. 

Za 15 rokov od otvorenia privítalo Slovenské národné divadlo v priestoroch, ktoré Peter Bauer a Eduard Šutek spoločne vytvorili, viac ako 3,5 milióna návštevníkov. 

Rodine a pozostalým vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť. Česť ich pamiatke.