Nové impulzy s novým riaditeľom Opery SND Rastislavom Štúrom

Zvyšovanie umeleckej kvality, inšpirujúce počiny a projekty – to všetko prinesú zmeny, s ktorými sa stretnú návštevníci operných predstavení v nasledujúcom období.

Rastislav Štúr sa stal riaditeľom Opery SND 25. septembra 2018 a vzápätí sa s jemu príslovečným entuziazmom a energiou pustil do užitočných zmien v dramaturgickom pláne, ktoré podporia väčší záujem o predstavenia a vôbec dianie na našej prvej opernej scéne. Snahou Rastislava Štúra je pri maximálnom uplatňovaní ekonomického aspektu operných produkcií, zvýrazniť a zvýšiť umeleckú úroveň a kvalitu tak, aby bola atraktívnou, umelecky hodnotnou a prilákala do hľadiska čo najväčší počet záujemcov.

Niektoré zmeny sa dotknú aj majiteľov abonentiek, o čom budú všetci včas informovaní. Napríklad v rámci dramaturgického plánu ruší nové vedenie Opery SND premiéru večera zostaveného z opier Benjamina Brittena Rieka čajok a Rozpálená pec. Na dátum plánovaný pre tento titul, teda 27. apríl 2019 sa presúva premiéra pôvodnej opery Petra Zagara pre mladých divákov - premiéra Rozprávky o šťastnom konci. Rastislav Štúr má v úmysle ešte viac obohatiť repertoár pre malých a mladých, budúcich potenciálnych operných návštevníkov.

Veľa tvorivého potenciálu vložili sólisti, zbor a orchester SND do naštudovania opery Nikolaja Rimského-Korsakova Sadko. Bola by škoda, keby nádherná hudba diela opäť nezaznela na pódiu Opery SND – stane sa tak niekoľkokrát na koncertnom uvedení. Ďalším impulzom, veríme, že pre divákov príťažlivým, bude prepojenie všetkých troch umeleckých scén do zaujímavého projektu. Návštevníci Opery SND isto privítajú aj slovenských svetobežníkov v postavách repertoárových titulov, v ktorých doteraz nemali možnosť oceniť ich majstrovstvo – spomeňme aspoň skvelú mezzosopranistku Janu Kurucovú ako Carmen, opäť privítame sopranistku Andreu Dankovú a ďalších. Keď sa v Opere SND stretneme na 1. apríla 2019, nebude to aprílový žart, ale prekvapenie plné šarmu, duchaplného humoru a perlivých melódií...

Pripomenuli sme len niekoľko z mnohých zmien, o ktorých vás budeme priebežne pravidelne a podrobne informovať. Ďakujeme Vám, že s porozumením prijmete zmeny, ktoré chystáme pre Vás – našich divákov.