Nové tváre Baletu SND - 1. časť

Rozdávať a zdieľať s divákmi emócie, ktoré tanec vytvára… Rúcať bariéry a prekračovať hranice – to je cieľom baletného súboru prvej slovenskej scény. Tvoria ho tanečníci sedemnástich národností, ktorých univerzálnym jazykom je reč tela. V tejto sezóne sa súbor opäť rozšíril o nové posily.

Tamara Szillagi

Národnosť:
maďarská

Absolvovala Maďarskú národnú akadémiu (2011). Pôsobila v Srbskom národnom balete, Chorvátskom národnom balete a Slovinskom národnom balete. Účinkovala v klasických tituloch Labutie jazero, Luskáčik, Giselle, Spiaca krásavica, Bajadéra, v neoklasických dielach Romeo a Júlia, Carmen v choreografi i R. Savkoviča, Šeherezáda, Peter Pan, Sen noci svätojánskej, Doktor Živago v choreografi i Jiřího Bubeníčka.

V Balete SND pôsobí od roku 2018. Môžete ju vidieť v klasických a neoklasických tituloch, účinkuje v baletoch Rafaela Avnikjana (Labutie jazero, Luskáčik). V aktuálnej sezóne účinkuje v dvoch choreografi ách produkcie na hudbu Petra Breinera Beatles Go Baroque: Yesterday… dnes a zajtra v choreografi i Igora Holováča a Eight days a week v choreografi i Adriana Ducina.

Margaux Bortoluzzi

Národnosť:
talianska

Absolvovala baletné školy v Cannes a Paríži, neskôr baletnú akadémiu Academie Princese Grace de Monako (2008). Pôsobila v balete Fondazione Arena di Verona, neskôr v balete Slovinského národného baletu v Maribore, kde účinkovala v baletoch Luskáčik, Spiaca krásavica, Paquita, Labutie jazero a ďalších. V Balete SND pôsobí od sezóny 2017/2018 a môžete ju vidieť v klasických a neoklasických tituloch od choreografov: Rafaela Avnikjana (Labutie jazero, Luskáčik, Giselle), Daniela de Andradeho (Nižinskij – Boh tanca), Vasilija Medvedeva (Esmeralda), Natálie Horečnej (Romeo a Júlia – Tak ako včera…), Borisa Eifmana (Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci) a ďalšími. Účinkovala na niekoľkých baletných galavečeroch a festivaloch. Je držiteľkou niekoľkých cien, 2. ceny na medzinárodnej tanečnej súťaži Contest Pier Paolo Pasolini (2010), v roku 2015 získala 1. cenu na Winter Dance v kategórii najlepší tanečník. V sezóne 2018/2019 vytvorila v spolupráci s Andrejom Petrovičom postavu v duete Michelle v rámci večera pôvodných choreografií Beatles Go Baroque.

Teodoro Caravati

Národnosť:
talianska

Študoval na baletnej škole pri Balletto di Verona pod vedením Eriberta Verardiho a Anny Guetsman. Pôsobil v súbore Balletto di Milano, kde účinkoval v baletoch Luskáčik, Don Quijote, neskôr pôsobil v divadle Elfo Puccini v Miláne a v Junior Company Aloysius pod vedením Pierpaola Ciacciulliho. Počas pôsobenia v Taliansku stvárnil sólové postavy v baletoch: Paquita, Luskáčik, Korzár (Landeken).

Od roku 2018 pôsobí v Balete SND, kde ho môžete vidieť v klasických a neoklasických inscenáciách repertoáru Baletu SND z dielne významných choreografov, akými sú: Rafael Avnikjan (Labutie jazero, Luskáčik). V aktuálnej sezóne účinkuje v troch choreografi ách produkcie na hudbu Petra Breinera Beatles Go Baroque: The fool on the hill v choreografi i Reony Sato, Yesterday… dnes a zajtra v choreografi i Igora Holováča a v diele Eight days a week od Adriana Ducina.