Novým riaditeľom Opery Slovenského národného divadla je Rastislav Štúr.

 

Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala, po konzultácii s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou, dnes (25.9.2018) vymenoval a uviedol do funkcie nového riaditeľa Opery Slovenského národného divadla Rastislava Štúra, ktorý doteraz pôsobil na pozícii šéfdirigenta Opery SND. Doterajší riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek odstúpil z funkcie v pondelok 24. septembra 2018.

Včera (24.9. 2018) boli na kolégiu vedenia SND prezentované výsledky auditu Ministerstva kultúry SR, ktoré potvrdili, že práve spôsob riadenia Opery SND a jej činnosť spôsobili obrovské finančné straty a problémy celého Slovenského národného divadla.

Správa z vnútorného auditu vykonaného Ministerstvom kultúry SR, bola doručená generálnemu riaditeľovi SND. K správe neboli zo strany SND vznesené zásadné pripomienky.

Vladimír Antala predstavil včera (24.9.2018) v neskorých popoludňajších hodinách ministerke kultúry SR kandidáta na pozíciu riaditeľa Opery SND a jeho návrh Koncepcie rozvoja a riadenia Opery SND po dramaturgickej, personálnej a prevádzkovej stránke.

„Audit potvrdil naše indície, ignorovanie základov finančného riadenia a kontroly, ale aj ľudské chyby, ktoré dostali našu prvú scénu do kritickej finančnej situácie. Oceňujem sebareflexiu bývalého riaditeľa pána Jakubeka. Žiadna organizácia, štátna či súkromná, nemá šancu na prežitie bez dodržiavania základných princípov hospodárenia,“ zdôraznila ministerka Ľ. Laššáková. „Verím, že pod vedením Rastislava Štúra slovenská opera bude umelecky aj personálne napredovať. Verím jeho vízii a úspechu Slovenského národného divadla,“ dodala ministerka.