Odišiel dlhoročný zbormajster Opery SND pán Ladislav Holásek

Vedenie SND prijalo so zármutkom správu o úmrtí bývalého dlhoročného zbormajstra Opery SND pána Ladislava Holáska.
 
Ladislav Holásek pochádzal z učiteľskej rodiny. Narodil sa 23. decembra 1929 v Dolných Rykynčiciach (Krupina). Jeho otec bol spevákom, klaviristom i organistom, a tak od detstva žil v prostredí ľudovej piesne a odkrýval tajomstvá harmónie.
Gymnázium absolvoval v Trenčíne a potom už nasledovalo štúdium na Konzervatóriu v Bratislave, kde absolvoval odbor hry na klavíri. V roku 1950 sa zapísal na Vysokú školu múzických umení. Dostal sa do triedy skvelých pedagógov prof. Frica Kafendu a skladateľa Štefana Németha-Šamorínskeho.
 
Profesionálna cesta Ladislava Holáska, ako spomínal – od klaviristu k zbormajstrovi – sa začala v Miešanom zbore Československého rozhlasu, kde spolupracoval s dirigentom Ladislavom Slovákom. V rokoch 1963 – 1967 si doplnil vzdelanie na VŠMU v odbore dirigovanie zboru a orchestra u takých osobností, akými boli pre zborové dirigovanie prof. Haluzický a orchestrálne dirigovanie prof. Rajter. Nasledovala pätnásťročná spolupráca so Slovenským filharmonickým zborom.
 
V roku 1970 sa Ladislav Holásek stal vedúcim zbormajstrom Opery SND, s ktorým naštudoval široký operný i koncertný repertoár. Počas svojho vyše dvadsaťročného pôsobenia na našej prvej opernej scéne do roku 1991 naštudoval takmer 80 operných titulov. Rád sa venoval štúdiu operných diel so zástojom veľkého operného zboru. Prvou z týchto opier bol Wagnerov Lohengrin. V tomto duchu mal zo svetovej tvorby rád Musorgského operu Boris Godunov a zo slovenskej Suchoňovho Svätopluka. V roku 1976 založil externý zbor Opery SND.
 
Prof. Ladislav Holásek sa s oduševnením venoval aj pedagogickej práci, ale najmä svojej vášni a záľube – vedeniu speváckych zborov. Spomeňme aspoň komorný vokálny súbor Slovenských madrigalistov (1964 – 1989), ale predovšetkým, od roku 1977, Spevácky zbor mesta Bratislavy. Spevákov vždy viedol k tomu, aby spievali srdcom, čo sa odrážalo na umeleckej kvalite zboru. Aj preto mnoho skladateľov, predovšetkým Ilja Zeljenka, Ivan Hrušovský, Juraj Hatrík, Ivan Parík a ďalší, dedikovalo svoje diela práve Ladislavovi Holáskovi, najmä pre Spevácky zbor mesta Bratislavy. S týmto zborom sa úspešne predstavili na medzinárodných zborových súťažiach, účinkovali s významnými slovenskými a zahraničnými orchestrami a dirigentmi, s ktorými uviedli vyše 130 vokálno-inštrumentálnych diel v mnohých krajinách Európy a v spolupráci so Slovenským rozhlasom a televíziou zaznamenali množstvo nahrávok.
Prof. Ladislav Holásek získal Cenu Frica Kafendu (1973), Cenu primátora mesta Bratislavy (2010, 2021), Cenu Fra Angelico (2017) za prínos kresťanských hodnôt do umenia, Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky (2019) za mimoriadny celoživotný prínos.
 
Do posledných chvíľ svojho života bol prof. Ladislav Holásek aktívny, hľadal v archívoch, vymýšľal zaujímavú dramaturgiu koncertov. Od „svojich“ spevákov vyžadoval maximum a svoje umenie prostredníctvom nich odovzdával s energiou, emóciou a láskou.
Prof. Ladislav Holásek zomrel 14. novembra 2021 v Bratislave.
 
Česť jeho pamiatke!
 
Posledná rozlúčka s profesorom Ladislavom Holáskom bude v pondelok 22. novembra 2021 o 16.15 hod. v bratislavskom krematóriu.