Operné štúdio - ambiciózny projekt pre mladých umelcov

Ako sme vás informovali, na pôde Opery SND sa otvára Operné štúdio s ambíciou poskytnúť platformu začínajúcim talentovaným spevákom zdokonaliť na profesionálnej scéne svoje kvality spevácko- -interpretačné i herecko-pohybové a získať vedomosti od skúsených osobností. Po ohlásení konkurzu všetci zainteresovaní s napätím očakávali, aká bude odozva. Potešilo nás, že veľmi pozitívne reagovali umelecké školy zo Slovenska i z Českej republiky, ktoré sme prioritne oslovili. Na dvoch konkurzných termínoch sa zúčastnilo vyše osemdesiat záujemcov.

Konkurz mal štyri časti. V tej prvej, písomnej, odpovedali uchádzači na otázky s psychologickým zameraním. Dozvedeli sme sa od nich napríklad aj to, kde by radi postúpili vo svojej kariére o desať rokov. Odborná porota bola v pozitívnom zmysle príjemne prekvapená ich vysokými cieľmi. Mladí by sa radi stali členmi prestížnych operných ansámblov, medzi ktorými je aj naša operná scéna. Tieto svoje predstavy komentovali v ďalšej časti – osobnom pohovore. Na rad prišiel aj najdôležitejší bod: kvalita hlasových dispozícií. Odborníci si najskôr vypočuli spevácky výkon a po pripomienkach posudzovali flexibilitu mladých a ich schopnosť prijímať a spracovať podnety. Záver patril aj overeniu praktických schopností, ktoré sú dôležité pri naštudovaní operných inscenácií – to je herecká kreácia, pohyb na javisku, aj pochopenie vzťahov...

Objavili sa nové talenty, ktoré disponovali speváckymi, hereckými aj intelektuálnymi danosťami. Z pôvodne predpokladaných ôsmich členov Operného štúdia sa komisia rozhodla odporúčať až jedenástich. Ich kvality budú mať možnosť posúdiť poslucháči na koncerte už v novembri tohto roku. Vyvrcholením práce počas aktuálnej divadelnej sezóny bude v júni premiérové uvedenie anglickej barokovej opery Henryho Purcella Dido a Aeneas a diela Jozefa Grešáka Zuzanka Hraškovie inšpirované literárnou predlohou P. O. Hviezdoslava, ktoré je venované storočnici SND.

Marek Mokoš, manažér Operného štúdia SND