Orchester a zbor Opery SND

Opera SND môže ponúkať svojim divákom zaujímavé inscenácie so špičkovými umelcami len v spolupráci s kolektívnymi telesami súboru. Orchester Opery SND a zbor opery SND sú reprezentatívnymi zložkami súboru, ktoré už sto rokov sprevádzajú úspechmi dejiny našej prvej scény. Nejeden špičkový dirigent vyzdvihol dôležitý zástoj kvalitného orchestra a zboru SND, pričom sa netajili tým, že práve tieto zložky súboru boli často nosnými piliermi úspešných inscenácií. S telesami spolupracovali počas storočnej histórie divadla renomovaní dirigenti ako Milan Zuna, Oskar Nedbal, Karel Nedbal, Ladislav Holoubek, Tibor Frešo, Zdeněk Košler, Ondrej Lenárd, Jonas Alexa či János Kovács, Nello Santi.

Hneď na začiatku existencie SND, už v roku 1925, prišiel dirigovať do Bratislavy skladateľ Pietro Mascagni svoju operu Sedliacka česť a Leoncavallovu operu Komedianti a tiež Verdiho Aidu. Richard Strauss dirigoval v roku 1929 svoju operu Elektra a Gavaliera s ružou a veľmi pochvalne sa vyjadril o našom súbore. V roku 1935 odvysielal francúzsky rozhlas v priamom prenose premiéru bratislavského naštudovania Šostakovičovej opery Katarína Izmajlovová.

V novodobej histórii súboru mal na úspechu Opery SND aj pri hosťovaniach v zahraničí výrazný podiel aj orchester a zbor našej opery; spomeňme prelomovú inscenáciu Gounodovej opery Faust a Margaréta v réžii Jozefa Bednárika, ktorej úspech korunovalo víťazstvo na Medzinárodnom opernom festivale v Edinburghu (1990), kde sa náš Faust a Margaréta stal najlepšou inscenáciou sezóny v Európe.

Orchester a zbor participoval na úspešných hosťovaniach súboru v mnohých krajinách Európy, v Izraeli, v Japonsku. K posledným výnimočným patrí účinkovanie vo Francúzsku s inscenáciou Hoffmannových poviedok v roku 1996. Náš súbor uviedol túto inscenáciu, opäť v réžii Jozefa Bednárika, v Paríži osemkrát (!) v Opéra Comique, v divadle, kde inscenácia mala svoju svetovú premiéru.

Súčasný orchester Opery SND má 118 stálych členov a zbor 63 členov.

Šéfdirigentom je Rastislav Štúr, stálymi dirigentmi Dušan Štefánek, Martin Leginus, Ondrej Olos, Branko Ladič. Hlavným zbormajstrom je Pavel Procházka, zbormajstrom Ladislav Kaprinay.