Predĺženie platnosti darčekových poukážok SND pre sezónu 2019/2020

Važení návštevníci,
 
rešpektujúc vyhlásenie vlády Slovenskej republiky o mimoriadnom stave po zasadaní Štábu civilnej ochrany SND vydal generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Peter Kováč príkaz o predĺžení uzatvorenia historickej a novej budovy SND, ako aj Umelecko-dekoračných dielní SND do odvolania.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že platnosť nevyužitých darčekových poukážok pre sezónu 2019/2020 bude predĺžená.

O termíne predĺženia Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky SND www.snd.sk a sociálnych sietí.


 
O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia je možné požiadať len písomne e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu.
 
Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.
 
Na Vaše žiadosti budeme odpovedať po skončení mimoriadneho režimu postupne. Prosíme o Vás o trpezlivosť.
 
Ďalšie informácie poskytneme operatívne a budú zverejnené na internetovej stránke SND www.snd.sk.
 
Vaše SND