Tosca

Giacomo Puccini

Tosca

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Dramaturgický úvod pred predstavením

nová budova SND, Sála opery a baletu
26. 3. 2019 19:00 h - 21:30 h

Giacomo Puccini je autorom, ktorý krutý svet násilia, nenávisti a sebeckých vášní, ale i svet lásky „až za hrob“ zobrazuje s nevšednou dramaturgickou rafinovanosťou. Jeho svet nie je svetom veľkej politiky ani romantických ideálov oslobodenia človeka. Je to svet psychologickej drobnokresby, zložitý svet vzájomných vzťahov malých i veľkých ľudských príbehov. V opere Tosca sa spevácka hviezda Floria Tosca dostáva pre nepriaznivé okolnosti do rúk sadistického šéfa tajnej polície baróna Scarpiu. Ten za oslobodenie jej milého, maliara Cavaradossiho, žiada maximálnu cenu – jej česť. Puccini tento vypätý dramatický konflikt zobrazuje strhujúcim hudobným jazykom, ktorý svojou emocionalitou a melodickou krásou dobýja srdcia divákov na celom svete už viac ako sto rokov. I dnes je jeho dielo stále aktuálne, vzrušujúce a provokujúce obe strany divadelného priestoru, javisko i hľadisko k novým stretnutiam.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút s dvoma prestávkami

Titulky: sk

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18.15 hod. (vstup voľný)

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr
Réžia
Zbormajster Ladislav Kaprinay

Obsadenie