Don Carlo

Giuseppe Verdi

Don Carlo

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
18. 1. 2020 18:00 h - 21:40 h

Don Carlo, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších patriotických opusoch.
Skladateľ opúšťa zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 40 minút s dvoma predstávkami

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

Titulky: sk

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením  (vstup voľný)

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Martin Leginus
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

Filipo II Peter Mikuláš
Don Carlo Tomáš Juhás
Rodrigo, markíz Posa Simon Keenlyside
Veľký inkvizítor Jozef Benci
Elisabetta di Valois Andrea Danková
Princezná Eboli Monika Fabianová
Mních (Zjavenie Karola V.) Ján Galla
Tebaldo / Anjelský hlas Adriana Banásová
Kráľovský posol Martin Gyimesi