Prvoaprílové GALA Opery SND

Prvoaprílové GALA Opery SND

opera
nová budova SND, Sála opery a baletu
1. 4. 2020 19:00 h - 21:00 h

Po minuloročnom úspechu tohto podujatia pozývame návštevníkov Opery SND na druhý ročník koncertu, v ktorom sa snúbi vokálna virtuozita s neodmysliteľnou dávkou humoru. Na Prvoaprílovom GALA sa predstavia sólisti a hostia Opery SND, spoluúčinkovať bude orchester a zbor Opery SND pod taktovkou Dušana Štefánka.