Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

Roman Polák

Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

činohra

Inscenácia o očistnej sile divadla.
(voľne na motívy I. Bergmana)

nová budova SND, Sála činohry
17. 6. 2021 19:00 h - 21:05 h

Plán predstavení

Štvrtok 17. 6. 2021
19:00 h 21:05 h
V predaji
ABO: NČ3
Piatok 18. 6. 2021
19:00 h 21:05 h
V predaji
Sobota 19. 6. 2021
19:00 h 21:05 h
V predaji
ABO: NČ1
Piatok 25. 6. 2021
19:00 h 21:05 h
V predaji
ABO: NČ2
Ingmar Bergman patrí k najvýznamnejším a najvplyvnejším divadelným a filmovým režisérom dvadsiateho storočia. Hra, ktorá vychádza nielen z jeho vlastných spomienok a scenárov, ale aj zo spomienok jeho spolupracovníkov, ho zachytáva pri režírovaní divadelnej inscenácie. Príbeh sa dotýka samotnej podstaty umeleckej práce a divadla, podstaty povolania režiséra, ktorý sa vymetaním vlastných démonov snaží pomenovať démonov celej spoločnosti. V hre, ktorá je ďalším príspevkom činohry k oslave storočnice SND, sa prelínajú režisérove osobné problémy s rodičmi, partnerkami a so spolupracovníkmi a problémy umeleckej práce pri tvorbe divadelného diela. Dokáže nás divadlo očistiť?
 
Dĺžka trvania predstavenia je orientačná, nakoľko ešte neprebehla generálna skúška.

Inscenačný tím

Obsadenie

STARÁ MAMA Ingrid Timková
LINN Rachel Šoltésová (poslucháč VŠMU)
STARÝ REŽISÉR Martin Huba
GUN Romana Ondrejkovičová (poslucháč VŠMU)
INGMAR Peter Kiss (poslucháč VŠMU)