Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

Roman Polák

Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

činohra

Inscenácia o očistnej sile divadla.
(voľne na motívy I. Bergmana)

nová budova SND, Sála činohry
19. 6. 2021 19:00 h - 22:15 h

Plán predstavení

Piatok 17. 9. 2021
19:00 h 22:15 h
V predaji
Nedeľa 19. 9. 2021
19:00 h 22:15 h
V predaji
Sobota 9. 10. 2021
19:00 h 22:15 h
V predaji
Ingmar Bergman patrí k najvýznamnejším a najvplyvnejším divadelným a filmovým režisérom dvadsiateho storočia. Hra, ktorá vychádza nielen z jeho vlastných spomienok a scenárov, ale aj zo spomienok jeho spolupracovníkov, ho zachytáva pri režírovaní divadelnej inscenácie. Príbeh sa dotýka samotnej podstaty umeleckej práce a divadla, podstaty povolania režiséra, ktorý sa vymetaním vlastných démonov snaží pomenovať démonov celej spoločnosti. V hre, ktorá je ďalším príspevkom činohry k oslave storočnice SND, sa prelínajú režisérove osobné problémy s rodičmi, partnerkami a so spolupracovníkmi a problémy umeleckej práce pri tvorbe divadelného diela. Dokáže nás divadlo očistiť?
 
Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 15 minút s jednou prestávkou
 

Inscenačný tím

Obsadenie

STARÁ MAMA Ingrid Timková
LINN Rachel Šoltésová (poslucháč VŠMU)
STARÝ REŽISÉR Martin Huba
GUN Romana Ondrejkovičová (poslucháč VŠMU)
INGMAR Peter Kiss (poslucháč VŠMU)