Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND

balet
nová budova SND, Sála opery a baletu
29. 6. 2021 19:00 h - 19:50 h

Plán predstavení

Utorok 29. 6. 2021
19:00 h 19:50 h
V predaji

Program Večera tanečného umenia VŠMU a Baletu SND je prezentáciou diplomovej práce študenta katedry tanečnej tvorby Adriana Ducina a dvoch duet, ktorých autormi sú absolventi VŠMU pôsobiaci v Balete SND Reona Sato a Igor Holováč.

QUIET IN MY SOUL
 
Láska je tým, čo nám aj v hektike života prináša do duše pokoj
 
Hudba Lajkó Félix
Choreografia Igor Holováč
Interpretácia Maho Miyagawa, Seiru Nagahori
 
MARE
 
Kde je hranica medzi realitou a snom? Autor choreografie Adrian Ducin sa v tanečnom obraze pohráva s dvomi realitami mladého muža, ktorý balansuje medzi skutočnosťou a snami. Tie ho svojou reálnosťou vťahujú do paralelného sveta, ktorý je rovnako krásny ako nebezpečný. Do snov sa vkráda žena – mora, tá svoju obeť vťahuje čoraz viac do spánkovej paralýzy. Tri alter egá muža zdanlivo banálnu zápletku pertraktujú do fantazijnej optiky plnej divadelnej obrazotvornosti.
Klavírny koncert G Dur impresionistu Mauricea Ravela podčiarkuje myšlienku neuchopiteľného stavu mysle na rozhraní sna a skutočnosti.
 
Hudba Maurice Ravel (klavírny koncert G Dur)
Choreografia Adrian Ducin
Interpretácia Ema Dobešová, Kristian Achberger, Jean-Michel Reuter, Gerardo Ganzales Villaverde, Emanuele Ferrentino, Filip Manca
 
A USELESS MATTER
 
„Spomalenie fungovania sveta“ spôsobené celosvetovou pandémiou bolo príležitosťou zamyslieť sa. Aké sú hodnoty jedincov, aké ľudstva? Ukázala pandémia skutočnú hodnotu umenia, ktoré sa zrazu ocitlo na samom okraji záujmu spoločnosti? Aké miesto má v tomto svete umelec – tanečník? Aká je jeho skutočná hodnota? Choreografka Reona Sato sa v emotívnom duete snaží nájsť odpovede na existenčné otázky, ktoré sa nepozvane vkradli do jej profesijného života v poslednom období.
 
Hudba Ryuichi Sakamoto (skladba Intermezzo zo štúdiového albumu BTTB)
Choreografia Reona Sato
Interpreti Reona Sato, Damani Campbel Williams
 
BOLERO
 
Rytmus a postupný rast najznámejšej skladby francúzskeho skladateľa Mauricea Ravela korešpondujú so základnou vonkajšou formou choreografie, ktorá podobne ako hudobná predloha mohutnie, získava na farbe a technike, počte účinkujúcich. Zdanlivo abstraktná choreografia v rytmickej melódii rozvíja tému obmedzenia: obmedzenie v pohybe, obmedzenie v priestore, v komunikácii, vo vzťahu k sebe či ostatným, lockdown. I keď skôr inštinktívne než plánovane choreograf v spracovaní problematiky latentne reflektuje nedávnu minulosť alebo pretrvávajúcu prítomnosť, v ktorej pandémia obmedzila takmer všetky roviny našich životov. Menšie obmedzenie znamená viac svetla, viac priestoru, náročnejšiu tanečnú techniku, väčšiu dynamiku, viac fyzického kontaktu. Ako rastie skladba, tak rastie aj „život bez obmedzení“.
 
Hudba Maurice Ravel
Choreografia Adrian Ducin
Interpretácia Ana Carolina Pita de Carvalho, Daniela Danihelová, Juliana Ondrášiková, Veronika Yungová, Adrián Szelle, Seiru Nagahori, Matheus Segrini Rocon, Thiago Neves

Cenník vstupeniek: 5 €

Hosťovanie v SND