Aida

Giuseppe Verdi

Aida

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
slovensko/nemecké titulky

Dramaturgický úvod pred predstavením  (vstup voľný)

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
10. 9. 2021 19:00 h - 22:00 h

Plán predstavení

Piatok 10. 9. 2021
19:00 h 22:00 h
V predaji
Sobota 11. 9. 2021
19:00 h 22:00 h
V predaji
Nevšedná opera starnúceho majstra Verdiho patrí medzi najpopulárnejšie diela svetovej opernej literatúry. Vznikla na objednávku, ktorá prišla až z exotickej Káhiry a mala byť uvedená ako súčasť slávnostného ceremoniálu pri otváraní Suezského prieplavu. I keď sa to úplne podľa plánov neuskutočnilo a dielo odznelo o niečo neskôr, slávnostný charakter ostal nezmenený. V hudbe Aidy sa stretáva okázalý lesk štátnych a vojenských ceremónií s vypätými okamihmi citových konfliktov ústredných protagonistov a vonkajšková nádhera masových scén so zbormi a baletnými číslami s intímne ladenými pasážami lyrických osobných vyznaní. Aida je nielen pútavým romantickým príbehom so strhujúcou hudbou, ale aj výpravnou monumentálnou freskou, ktorá priťahuje nemenej oči ako uši.
 
Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s jednou prestávkou
 
 
 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Jaroslav Kyzlink
Zbormajster Pavel Procházka
Scénograf Marek Hollý
Choreografia Jaroslav Moravčík
Dramaturgia Martin Bendik

Obsadenie