Tosca

Giacomo Puccini

Tosca

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
18. 9. 2021 19:00 h - 21:30 h

Plán predstavení

Piatok 17. 9. 2021
19:00 h 21:30 h
V predaji
Sobota 18. 9. 2021
19:00 h 21:30 h
V predaji

Giacomo Puccini je autorom, ktorý krutý svet násilia, nenávisti a sebeckých vášní, ale i svet lásky až za hrob zobrazuje s nevšednou dramaturgickou rafinovanosťou. Jeho svet nie je svetom veľkej politiky ani romantických ideálov oslobodenia človeka. Je to svet psychologickej drobnokresby, zložitý svet vzájomných vzťahov malých i veľkých ľudských príbehov. V opere Tosca sa spevácka hviezda Floria Tosca dostáva pre nepriaznivé okolnosti do rúk sadistického šéfa tajnej polície baróna Scarpiu. Ten za oslobodenie jej milého, maliara Cavaradossiho, žiada maximálnu cenu – jej česť. Puccini tento vypätý dramatický konflikt zobrazuje strhujúcim hudobným jazykom, ktorý svojou emocionalitou a melodickou krásou dobýja srdcia divákov na celom svete už viac ako sto rokov.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút s dvoma prestávkami

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 h (vstup voľný)

 

Titulky: sk

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr
Zbormajster Ladislav Kaprinay