Balet&SĽUK/Tancom k sebe

Balet&SĽUK/Tancom k sebe

balet

Akademický a scénický ľudový tanec v priateľskej konfrontácii – komponovaný tanečný program.

nová budova SND, Sála opery a baletu
11. 5. 2022 19:00 h - 21:00 h

Plán predstavení

Sobota 22. 10. 2022
19:00 h 21:00 h
V predaji
Streda 26. 10. 2022
19:00 h 21:00 h
V predaji

Tanec môžeme vnímať ako umelecko-dorozumievací fenomén, ktorý dokáže s ľuďmi komunikovať bez slov, a to bez ohľadu na národnosť, jazykové schopnosti, pohlavie či vek. Nezáleží pritom, či ide o tanec akademický alebo ľudový. Dva profesionálne tanečné súbory – Balet Slovenského národného divadla a Slovenský ľudový umelecký kolektív – v snahe priniesť krásu rozličných žánrov tanca ponúkajú v spoločnom komponovanom programe to najlepšie zo svojho repertoáru. Tanečníci Baletu SND sa predstavia v divácky obľúbených choreografiách klasického repertoáru ako napríklad Labutie jazero, Don Quijote a SĽUK do programu prispeje najkrajšími tanečnými fragmentmi, ktoré reprezentujú nesmierne bohaté folklórne dedičstvo Slovenska. Sólisti a členovia oboch súborov predvedú bok po boku interpretačné majstrovstvo a širokú pohybovo-žánrovú škálu v choreografiách, ktoré potešia milovníkov tanečného umenia.

Inscenačný tím
Dramaturgia:
Juraj Hamar, Kristián Kohút, Stanislav Marišler, Nina Poláková

Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND, orchester Opery SND, tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina SĽUK-u.

*Slovenský ľudový umelecký kolektív je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny s jednou prestávkou

Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?