Turandot

Giacomo Puccini

Turandot

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
25. 2. 2022 19:00 h - 21:35 h

Plán predstavení

Piatok 24. 3. 2023
19:00 h 21:35 h
V predaji
Nedeľa 26. 3. 2023
17:00 h 19:35 h
V predaji
Piatok 26. 5. 2023
19:00 h 21:35 h
V predaji
Nedeľa 28. 5. 2023
17:00 h 19:35 h
V predaji

Posledné dielo Giacoma Pucciniho patrí k tým výtvorom, aké vznikali na sklonku cesty veľkých autorov, schopných uchovať si i v zrelom veku sviežosť ducha a inšpirovať sa všetkým novým a moderným, čo ich obklopovalo. Turandot je drámou, ale i symbolickou rozprávkou, je pôsobivým vyvrcholením belkantovej melodiky, ale zároveň i smelým krokom k novým harmonicko-inštrumentačným horizontom. Ale pozor! Rozprávka nie je vždy len pre deti, často prináša filozofické témy, ktoré presahujú detské vnímanie a skôr sa prihovára nám dospelým nadčasovým posolstvom.      

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 35 minút s dvoma prestávkami

Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?
 

Inscenačný tím