Komorný koncert SND

Joseph Haydn

Komorný koncert SND

opera

SPECTRUM QUARTET & ONDREJ KOVAĽ

Joseph Haydn: Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži

 

nová budova SND, Operný salón SND
10. 4. 2022 16:00 h - 17:10 h

Joseph Haydn: Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži

Opera Slovenského národného divadla vás pozýva na ďalší komorný koncert z rovnomenného cyklu, na ktorom účinkujú členovia Orchestra Opery SND. V nedeľu 10. apríla 2022 o 16. hodine sa v Opernom salóne predstaví Spectrum Quartet s veľkonočnou kompozíciou Josepha Haydna Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži. V Haydnovej tvorbe ide o jednu z najzaujímavejších skladieb. Vznikla na objednávku katedrály v španielskom meste Cádiz ako hudba k ceremónii Veľkého piatku – cyklus siedmych meditatívnych hudobných viet, z ktorých každá predstavovala jednu z posledných viet Ježiša Krista, ktoré podľa textu Biblie predniesol v posledných chvíľach života. Haydn kompozíciu dokončil v roku 1785 s podtitulom Sedem sonát s úvodom a zemetrasením na konci. Podarilo sa mu dokonale vystihnúť výraz plný ztíšenia, vnútornej dramatičnosti i dojemnej spoluúčasti na smrti, ktorú kresťania chápu ako vykúpenie každého človeka. Pôvodná orchestrálna verzia bola uvedená v roku 1787 v Cádize, o rok neskôr ju skladateľ upravil do podoby sláčikového kvarteta. O niekoľko desaťročí vzniklo aj rovnomenné oratórium, kde je biblický text zhudobnený. Na našom koncerte zaznie verzia pre sláčikové kvarteto súčasne s hereckým prednesom slov Krista. 

 
 
 
SPECTRUM QUARTET
 
Ján Kružliak jr., 1. husle (hosť)
Miroslav Vilhan, 2. husle 
Peter Dvorský, viola
Branislav Bielik, violončelo
 
Ondrej Kovaľ, slovo