Čepiec

Katarína KucbelováPeter Palik

Čepiec

činohra

Predstavenie sa koná v rámci Prehliadky inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/21.

Živé divadelné metafory inšpirované knihou o autentickom hľadaní svojich koreňov

nová budova SND, Sála činohry
8. 4. 2022 19:00 h - 20:30 h
Inscenácia ČEPIEC sa začína podobne ako kniha. Katka opúšťa rušné mesto a prichádza na Šumiac, kde ju očakáva jedna z posledných žien, ktorá ešte vie ušiť tradičný šumiacky čepiec. Túto ženu bude volať Iľka a bude sa u nej učiť tento čepiec ušiť. Spomienky oboch žien sa prelínajú a Katka nachádza viacero paralel so svojím životom. Tiež spoznáva život vo vyľudňujúcej sa obci a je konfrontovaná s jej každodennými problémami. Niektoré vyplývajú z povrchného čierno-bieleho myslenia, iné zo strachu odhodiť ochranný obal a odhaliť vnútro.
 
Pulzujúca živá inscenácia je vytvorená netradičnou kombináciou činoherného divadla s výrazovým pohybom, choreografiou, reprodukovanou aj živou hudbou, so spevom a s atmosférickými projekciami. Divadelné obrazy sledujú Katku v cykle roka a vytvárajú mozaiku konkrétnych i nadčasových zážitkov. Šitie sa miestami stáva terapiou a pomenúvajú sa popri ňom aj zamlčané a tabuizované témy, dôležité pri hľadaní vlastných koreňov.
 
Kniha autorky Kataríny Kucbelovej Čepiec získala od svojho vydania v roku 2019 mnohé významné ocenenia. Nevšedná beletristická prvotina autorky, ktorá dovtedy vydala štyri básnické zbierky, zaujala pútavým oscilovaním medzi úprimnou osobnou spoveďou a objektívnym zachytením postrehov o ľudovom folklóre, o spolužití Šumiačanov s Rómami, o stereotypoch vrátane tých, v ktorých sama žila. Otvorene priznáva, že k folklóru má zdržanlivý vzťah, poctivo však hľadá jeho pôvodnú dušu a načúva jeho odkazu.
 
Peter Palik ako režisér a dramatizátor vytiahol z knihy Čepiec tie najinšpiratívnejšie motívy. Viaceré z nich sa týkajú regiónu, v ktorom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského pôsobí, keďže dej sa odohráva v obci Šumiac pod Kráľovou hoľou a autorkine spomienky sa dotýkajú detstva v Banskej Bystrici. Témy rezonujúce v regionálnom i celospoločenskom meradle sú zobrazené reportážnym neposudzujúcim pohľadom.
 
Zámerom inscenácie je podporiť cez pútavé divadelné obrazy súčasného príbehu rozvoj senzitívnosti, tolerancie a kritického myslenia u divákov vrátane študentov vo veku, keď sa stávajú súčasťou spoločnosti. Odhaľovaním predsudkov, stereotypov a povrchného uvažovania je inscenácia Čepiec súčasťou 72. divadelnej sezóny DJGT v znamení demaskovania.
 
PREMIÉRA: 17. máj 2021
 
Réžia: Peter Palik
Dramaturgia: Uršuľa Turčanová
Scéna: Peter Palik
Kostýmy: Viktória Csányiová
Projekcie: Veronika Šmírová
Hudba: Martin Geišberg
Hudobná spolupráca: Daniel Špiner
Pohybová spolupráca, choreografie: Libuša Bachratá
 
OSOBY A OBSADENIE:
Katka: Tereza Kmotorková Slavkovská, a.h
Iľka: Dana Karolová
Mladá Iľka: Mária Knoppová
Gizela, Iľkina svokra: Svetlana Hank Sarvašová
Iveta, Iľkina matka, Katkina matka: Iveta Marcineková
Iľkin otec, Režisér: Ondřej Daniš
Iľkin muž, Reportér, Rómsky chlapec: Daniel Výrostek
Psychologička, Suseda: Lucia Letková
Jano, Fujarista: Juraj Smutný
Milan, Varínčan, Policajt: Marek Rozkoš
Pán, Rómsky chlapec: Ján Marcinek
Šumiačania, Rómovia, muži, ženy, deti, chór: všetci
 
Odporúčame od 15 rokov
Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky
 
Cenník vstupeniek:
1. kategória: 12,00 €
2. kategória: 10,00 €

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Momentálne pre vás hráme v režime základ. Aj naďalej platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Hosťovanie v SND

Poznámka

Hosťovanie Divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen