Sedliacka česť / Komedianti

Pietro MascagniRuggiero Leoncavallo

Sedliacka česť / Komedianti

opera

predstavenie sa skladá z dvoch inscenácií:

Pietro Mascagni: Sedliacka česť

Ruggiero Leoncavallo: Komedianti

 

 

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
16. 4. 2022 19:00 h - 21:40 h

Komedianti (1892) a Sedliacka česť (1890) reprezentujú taliansky verizmus, operný smer, ktorý si na prelome 19. a 20. storočia za stredobod svojho záujmu zvolil pravdu všedného dňa, drsnú pravdu pudov a vášní, strachu, nenávisti, žiarlivosti, ale aj pravdu lásky a hrdinstva. Hudobný jazyk oboch opier je pútavý, plný zmien, kontrastov a dramatického napätia. A také sú aj oba zhudobnené príbehy: Komedianti sú tragédiou starnúceho herca Cania, ktorý sa od zatrpknutého intrigána Tonia dozvie o nevere svojej mladej ženy a z pomsty zabije ženu i svojho soka. Nemenej tragické vyústenie opery Sedliacka česť je výsledkom hriešneho vzťahu medzi ľahkomyseľnou Lolou a jej dávnym milým Turiddom, za ktorý musí Turiddu podľa dávneho zvyku zaplatiť Lolinmu manželovi svojou krvou.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút s jednou prestávkou
Sedliacka česť: 1 hodina 15 minút
Komedianti: 1 hodina 10 minút

Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?

 

Inscenačný tím

Dirigent Jaroslav Kyzlink (ako hosť)
Zbormajster Ladislav Kaprinay

Obsadenie

Turiddu Boldizsár László (ako hosť)
Lucia Jitka Sapara Fischerová (ako hosť)
KOMEDIANTI
Canio (pajác) Boldizsár László (ako hosť)
Nedda (Colombina) Eva Hornyáková
Tonio (Taddeo) Daniel Čapkovič
Silvio Aleš Jenis (ako hosť)
Peppe (Harlekýn) Maksym Kutsenko