Don Carlo

Giuseppe Verdi

Don Carlo

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
5. 5. 2022 18:00 h - 21:40 h

Don Carlo, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších patriotických opusoch.
Skladateľ opúšťa zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 40 minút s dvoma predstávkami

Dramaturgický úvod 30 minút pred predstavením (Operný salón, vstup voľný) 

Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?
 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Martin Leginus
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

Filipo II Peter Mikuláš
Don Carlo Tomáš Juhás
Rodrigo, markíz Posa Daniel Čapkovič
Veľký inkvizítor Jozef Benci
Elisabetta di Valois Jolana Fogašová
Princezná Eboli Monika Fabianová
Mních (Zjavenie Karola V.) Gustáv Beláček
Tebaldo / Anjelský hlas Adriana Banásová
Gróf Lerma Jiří Zouhar
Kráľovský posol Martin Gyimesi