Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

činohra

Divadelné stvárnenie osudu katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho

nová budova SND, Modrý salón
24. 3. 2023 10:00 h - 12:30 h

Plán predstavení

Piatok 16. 6. 2023
19:30 h 22:00 h
V predaji
Piatok 23. 6. 2023
19:30 h 22:00 h
V predaji

Inscenáciou hry Ľubomíra Feldeka pokračujeme v Modrom salóne v projekte divadelného stvárnenia osudov významných osobností našich dejín. Tentoraz sme si vybrali širokej verejnosti nie príliš známu, o to však významnejšiu postavu katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho. Hra Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc, my pravdu sa sústreďuje na mravné posolstvo jeho života vo väzení, kde ho nedokázali zlomiť ani najbrutálnejšími metódami vtedajšej ŠtB. Jeho živá viera mu pomohla prekonať dnes takmer až neuveriteľné spôsoby mučenia, ktoré mali za cieľ priviesť ho k „polepšeniu“, teda k popretiu jeho viery a súhlasu s mocenskými princípmi vládnutia komunistickej diktatúry. Silvester Krčméry sa však „nepolepšil“, prejavil obrovskú vnútornú silu, obstál aj v najťažších skúškach a zamietol všetky rozhodnutia súdov, na základe ktorých by mohol byť prepustený, ak by aspoň čiastočne priznal svoju vinu, pretože žiadnu necítil. Hra sa odohráva v dvoch časových rovinách – v deväťdesiatych rokoch v jeho ordinácii, kde ho navštívi jeho bývalý vyšetrovateľ, a v päťdesiatych rokoch na rôznych miestach jeho vyšetrovania a väznenia. Nevyhnutnosť pokánia a povznášajúca sila odpustenia sú nepatetickou hĺbkovou témou hry a jej odkazom aj pre súčasnosť.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút s prestávkou

Premiéra: 23. 6. 2017

Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?
 

 

Inscenačný tím

Dramaturgia Peter Kováč
Scéna a kostýmy Peter Janků

Obsadenie