Pripravili sme pre Vás komunikačný semafor

Vážení diváci,
 
Slovenské národné divadlo prechádza od januára transformáciou, ktorú si vyžiadalo viacero faktorov. Nové vedenie SND prebralo divadlo v čase vrcholiacej pandémie. Zatvorili sme naše sály, aby sme nezapĺňali tie v nemocniciach. Napriek tomu však pre Vás neprestávame pracovať. Ako spoločnosť sme sa zomkli, aby sme stlačili krivku pandémie nadol, my v divadle úspornými opatreniami v úzkej spolupráci s naším zriaďovateľom, Ministerstvom kultúry SR, pracujeme na vyrovnaní krivky nášho rozpočtu.
 
Sme toho názoru, že len v stabilných ekonomických podmienkach vie erbová kultúrna inštitúcia, akou je Slovenské národné divadlo, napĺňať svoje poslanie v spoločnosti. Aktuálne preto pracujeme na nových hracích plánoch, ale aj na pláne ekonomickej a personálnej obnovy, racionalizujeme výdavky a celú svoju energiu venujeme tomu, aby Slovenské národné divadlo bolo kultúrnou inštitúciou 21. storočia schopnou obstáť v európskom kontexte.
 
Naďalej pre Vás vysielame naše predstavenia a ostávame s Vami v kontakte cez portál navstevnik.online. Princíp živého umenia, ktoré stojí na osobnom kontakte so svojím divákom, zaznamenal v poslednom roku vážnu ruptúru. Ustavične preto hľadáme nové cesty, ako k Vám ostať čo možno najbližšie. Od marca preto pre Vás pripravujeme nový kanál podcastov Slovenského národného divadla, ako aj divadelné noviny s celoslovenským pokrytím. Národné divadlo totiž patrí divákom rovnako v Hnúšti ako v Žiline alebo v Bratislave.
 
Rozumieme, že nie je ľahké rozumieť procesom, ktoré aktuálne v divadle prebiehajú. Že sa z pohľadu zvonka ťažko odčítava, čím práve divadlo prechádza, kedy sa skončia transformačné procesy a kedy sa konečne otvoria naše sály aj pre Vás. Pripravili sme preto pre Vás komunikačný semafor, v ktorom budeme spoločne odratúvať náš čas až do obnovenia umeleckej prevádzky. Rozdelili sme čas transformácie na 3 farebne odlíšené fázy (červenú, oranžovú, zelenú), aby sme sa spoločne lepšie vedeli orientovať v tom, čím Slovenské národné divadlo práve prechádza. Budeme veľmi radi, keď nás na tejto ceste budete naďalej sprevádzať, a veríme, že Vás už čoskoro bezpečne privítame vo Vašom Slovenskom národnom divadle.
 
S úctou a pozdravom
 
Matej Drlička
generálny riaditeľ SND